offline website maker download

CLARC 2018
PERSPEKTIVE
JEZIČNE RAZNOLIKOSTI

Međunarodna jezikoslovna konferencija
8.-10. lipnja 2018.
Filozofski fakultet
Sveučilište u Rijeci
Rijeka, Hrvatska 

Poziv

Centar za jezična istraživanja pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci poziva vas na sudjelovanje u Međunarodnome znanstvenom skupu
PERSPEKTIVE JEZIČNE RAZNOLIKOSTI

Teme skupa

CLARC2018 poziva na izlaganje kvalitetnih, izvornih radova koji razmatraju teoriju, procjenu ideja, empirijskih podataka, alata, tehnika i metodologija istraživanja jezične raznolikosti o (ne isključivo) sljedećim temama:
 • Smanjivanje jezične raznolikosti
 • Jezični kontakt
 • Jezično održavanje i pomak
 • Jezična dokumentacija manjinskih i ugroženih jezika
 • Jezična revitalizacija manjinskih i ugroženih jezika
 • Politike jezičnog planiranja manjinskih i ugroženih jezika
 • Očuvanje jezične raznolikosti kroz književno stvaralaštvo
 • Usvajanje manjinskih, ugroženih i drugih manje proučavanih jezika
 • Usvajanje prvog, drugog i trećeg jezika
 • Nazadovanje prvog jezika
 • Usvajanje baštinskog jezika
 • Engleski kao lingua franca
 • Jezična tipologija, osobito manjinskih, ugroženih i slabije istraženih jezika
 • Društveni, kognitivni i neurolingvistički pristupi dvo-/višejezičnosti
 • Nove vrste različitosti i razvoj novih jezika (uključujući računalne jezike)
 • Stvaranje korpusa i jezičnih resursa za proučavanje i očuvanje jezične raznolikosti
 • Raznolikost regionalnih, urbanih i socijalnih dijalekata
 • Jezična ideologija i identitet
 • Jezična ljudska prava i jezični imperializam
 • Učinci jezične raznolikosti na komunikaciju, identifikaciju i spoznaju
 • Uporabni modeli jezika i kognitivno-lingvističke studije jezične raznolikosti
 • Komparativne i kontrastivne studije metonimije, metafore
 • Društvena i kulturna varijacija jezične uporabe i spoznajnih procesa
 • Filogenetski i ontogentski pristupi proučavanja jezične raznolikosti
 • Biološki i psihološki uvjeti razvoja jezične raznolikosti
 • Suvremeni računalni alati i metodologije proučavanja jezične raznolikosti


Službeni jezici znanstvenog skupa su engleski i hrvatski.  Prijedloge izlaganja anonimno će ocijeniti članovi Programskog odbora temeljem doprinosa području, tematske važnosti te kvalitete sažetaka.   


Plenarni izlagači

Sa zadovoljstvom najavljujemo izlaganja istaknutih znanstvenika koji će podijeliti svoje uvide i perspektive o jezičnoj raznolikosti.

Jason Rothman

Sveučilište u Readingu
Sveučilište u Tromsu

The role of typological proximity in determining how previous linguistic knowledge affects/changes the process for the next language learned

Lenore Grenoble

Sveučilište u Chicagu


Diminishing diversity: Language shift & loss

Thede Kahl

Sveučilište uf Jeni


Endangered Romance and Slavonic varieties in Southeast Europe

Ranko Matasović

Sveučilište u Zagrebu


Linguistic diversity and economic prosperity: a historical approach

Daniel Zeman

Charles University in Prague


Uniformity versus Diversity: Dependency Grammar for All

Pretkonferencijski događaji 

Četvrtak 7. lipnja  2018.

Radionica: 09:00-10:30

Jason Rothman, Sveučilište u Readingu i Sveučilište u Tromsu

Language and Cognition: Bilingualism changes our Minds and Brains

Radionicu organizira Tihana Kraš uime Bilingualism Matters@Rijeka i projekta AThEME.


Okrugli stol: 11:00-13:30

Izazovi očuvanja manjinskih jezika

Okrugli stol organiziraju Branka Drljača Margić, Tihana Kraš, Maša Plešković i Zvjezdana Vrzić uime Bilingualism Matters@Rijeka, projekta AThEME i Centra za jezična istraživanja.


Događaj: 13:30-15:30

Fešta kulturne raznolikosti

Glazba i gastronomija manjinskih i baštinskih kultura Rijeke i Istre

Događaj organiziraju Diana Grgurić, Benedikt Perak,

Katarina Petrović, Ana Javor, Franka Blažić, Andrea Škiljan, Interdisciplinarni kolektiv Manufaktura 


Znanstveni kolokvij Sveučilišta u Rijeci: 15:30-17:00

Lenore Grenoble, Sveučilište u Chichagu

Contact-induced morphosyntactic change: Russian in Eurasia


Predavanje: 17:00-18:30

Shigenori Wakabayashi, Sveučilište Chuo

Second/foreign language systems: Why are some grammatical rules more difficult than others?

Predavanje organizira Tihana Kraš uime Bilingualism Matters@Rijeka i projekta AThEME.

Program konferencije

Preliminarni program

Objava radova

Knjiga sažetaka objavit će se u digitalnom obliku na stranicama skupa. Cjeloviti radovi sa skupa, nakon standardne procedure znanstvene procjene, planiraju se objaviti u specijalnom izdanju hrvatskog jezičnog časopisa Suvremena lingvistika. Dodatni planovi za objavu radova najavit će se naknadno.

Kotizacija i registracija

Troškovi kotizacije pokrivaju konferencijske materijale, dva ručka (petak, subota) i osvježenja u stankama.  
Plaćanje kotizacije po dolasku neće biti moguće.

Podaci za uplatu u tuzemstvu:
Primatelj: FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka
Banka: ZAGREBAČKA BANKA d. d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, Croatia
IBAN: HR9123600001101536455
Poziv na broj: OIB POLAZNIKA - 26
Svrha: KOTIZACIJA ZA CLARC2018 
Napomena! Prilikom uplate obavezno navesti IME, PREZIME I ADRESU.
U pozivu na broj obavezno navesti svoj OIB.

Rana registracija: 1. ožujka – 22. travnja 2018

! Produžena rana registracija do 22.4.

Plaćanje izvana: 75 EUR

Plaćanje iz Hrvatske: 525 HRK

Slušači doktorandi: 300 HRK 40 EU

Kasna registracija: 23. travnja – 7. svibnja 2018

Plaćanje izvana: 100 EUR

Plaćanje iz Hrvatske: 700 HRK

Slušači doktorandi: 320 HRK 45

Konferencijska večera

Konferencijska večera održat će se 9 lipnja u Opatiji, Lido beach.
U cijenu je uključen prijevoz do Opatije i večera (švedski stol+1 piće) u Lido beach restoranu.
Cijena: 195 kn / 27 EU
Rok uplate : 20.5.2018.

Podaci za uplatu u tuzemstvu:
Primatelj: FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka
Banka: ZAGREBAČKA BANKA d. d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, Croatia
IBAN: HR9123600001101536455
Poziv na broj: OIB POLAZNIKA - 26
Napomena: Prilikom uplate obavezno navesti IME, PREZIME I ADRESU. U pozivu na broj obavezno navesti svoj oib:
Svrha: Večera ZA CLARC2018 

Imate li kakvih pitanja vezanih uz konferencijsku večeru molimo ispunite formular:

Rijeka europska prijestolnica kulture 2020

Smještaj

Preporučujemo hotele u blizini održavanja konferencije 
s uračunatim popustom od 15% za učesnike CLARC2018 konferencije:

Hotel Neboder ***, jednokrevetna: 455,00 HRK, dvokrevetna570,00 HRK, Osiguranje: 8+1 HRK po osobi po danu, (s doručkom)
Hotel Continental ***  jednokrevetna: 467,00 HRK, dvokrevetna: 584,00 HRK, Osigruranje: 8+1 HRK po osobi po danu, (s doručkom)
Hotel Jadran****jednokrevetna superior: 660,00 HRK, dvokrevetna superior: 779,00 HRK, Osiguranje: 8+1 HRK po osobi po danu, (s doručkom)


Rezervacija se dogovara izravno s:  
Anamarija Ružić 
anamarija.ruzic@jadran-hoteli.hr
Tel: +385/51/ 494-010

Informacije za druge mogućnosti smještaja dostupne su na službenim stranicama Rijeke www.visitrijeka.eu , Airbnb, Booking

Mjesto održavanja

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka
Hrvatska, EU

Organizacijski odbor

Benedikt Perak (chair)
Zvjezdana Vrzić (co-chair)
Vesna Deželjin
Branka Drljača Margić
Cecilija Katunar
Tihana Kraš
Mihaela Matešić
Siniša Smiljanić
Diana Stolac
Iris Vidmar
Silvana Vranić

Programski odbor

Vesna Deželjin
Branka Drljača Margić
Cecilija Katunar
Tihana Kraš
Mihaela Matešić
Benedikt Perak
Siniša Smiljanić
Diana Stolac
Iris Vidmar
Silvana Vranić
Zvjezdana Vrzić
Lenore Grenoble
Thede Kahl 

CLARC 2018
PERSPEKTIVE
JEZIČNE RAZNOLIKOSTI

Datumi konferencije: 8.-10. lipnja 2018.
Rok predaje pojedinačnih radova i prijedloga panela: 30. studenoga 2017.
Obavijest o prihvaćanju radova i panela: 28. veljače 2018.
Rana registracija: 1. ožujka – 22. travnja 2018.
Kasna registracija: 22 travnja – 7. svibnja 2018.
Objava konferencijskog programa: 15. svibnja 2018.