responsive web templates

CLARC 2020
JEZIK I KULTURA

Međunarodni znanstveni skup
18. – 20. lipnja 2020.
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Rijeka, Hrvatska 

Poziv na skup

Centar za jezična istraživanja Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci poziva vas da sudjelujete u međunarodnome znanstvenom skupu
„Jezik i kultura“.

Teme

Pozivamo vas da prijavite prijedloge pojedinačnih radova i panela. Tražimo kvalitetne neobjavljene radove koji se bave empirijskim, teorijskim i(li) metodološkim aspektima istraživanja odnosa jezika i kulture usredotočene na (ne isključivo) sljedeće teme:
 • priroda i smjer odnosa jezika i kulture,
 • odnos jezika, kulture i misli,
 • odnos jezika, kulture i spola,
 • odnos jezika, kulture i identiteta,
 • odnos jezika, kulture i tradicije,
 • odnos jezika, kulture i društva,
 • odnos jezika, kulture i društvenih vrsta,
 • odnos jezika, kulture i društvene akcije,
 • odnos jezika, kulture i artefakata,
 • odnos jezika, kulture i umjetnosti,
 • odnos jezika, kulture i različitih pristranosti (društvenih, kognitivnih, implicitinih),
 • odnos jezika, kulture i komunikacije,
 • interkulturalna komunikacija,
 • interkulturalna kompetencija,
 • razvoj interkulturalne kompetencije u djece i odraslih,
 • uloga kulture (i okoline) u usvajanju prvoga jezika,
 • uloga kulture (i okoline) u usvajanju drugoga jezika,
 • uloga kulture u učenju i poučavanju jezika,
 • poučavanje kulture u nastavi stranoga jezika


Dobrodošli su radovi i paneli o svim jezicima, koji zastupaju bilo koje teorijsko gledište. Posebno su dobrodošli interdisciplinarni radovi i paneli.

Prijedloge će anonimno ocijeniti po dva recenzenta na temelju njihova znanstvenog doprinosa, kvalitete sadržaja, tematske relevantnosti i kvalitete sažet(a)ka. Službeni su jezici skupa engleski i hrvatski. 


Podnošenje sažetaka

Radovi o općoj sekciji
P
redviđeno je trajanje izlaganja 20 minuta, nakon čega slijedi 10-minutna rasprava. Izlagači mogu biti prvi autori samo jednoga rada. Broj prijava suautorskih radova nije ograničen.
Sažeci trebaju biti u formatu .pdf te se trebaju sastojati od 300 do 400 riječi ne računajući naslov, tri ključne riječi i popis literature. Jezik sažetka mora biti hrvatski i engleski (za izlaganja na hrvatskom) ili engleski (za izlaganja na engleskom). Sažetke možete podnijeti na 
https://easychair.org/conferences/?conf=clarc2020

Paneli i radovi u panelima
Zaprimaju se (I.) sažeci radova za izlaganje u niže navedenim panelima ili (II.) prijedlozi panela o drugim srodnim temama.
Sažeci za izlaganja u panelima podnose se na isti način kao i za opću sekciju uz navođenje naziva panela ispod naslova.

Potvrđeni su sljedeći paneli:
 „Očuvanje dijalekata kao hrvatske kulturne baštine“ - opis
(
voditeljica panela: Mirjana Crnić Novosel, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje)
 „Manjinski jezici i njihovi govornici danas“  - opis
(voditeljica panela: Vesna Deželjin, Sveučilište u Zagrebu)
 „Kultura javnoga govorenja“ - opis
(
voditeljice panela: Blaženka Martinović, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Mihaela Matešić, Sveučilište u Rijeci)
 „Korpusne metode u analizi diskurza“
(voditelj panela: Benedikt Perak, Sveučilište u Rijeci)
 „Kultura i hrvatski kao nasljedni jezik“ 
(voditeljica panela: Diana Stolac, Sveučilište u Rijeci)
 „Kulturna vrijednost književnosti“ - opis
(voditeljica panela: Iris Vidmar Jovanović, Sveučilište u Rijeci)

Prijedlozi panela moraju uključivati najmanje pet, a najviše deset 20-minutnih izlaganja popraćenih 10-minutnom raspravom. Sažeci trebaju biti u formatu .doc i .docx i trebaju sadržavati opis panela dužine 200-300 riječi ne računajući naslov, tri ključne riječi i popis literature te opis radova dužine 300-400 riječi ne računajući naslov, tri ključne riječi i popis literature. Sažeci se podnose na hrvatskome i engleskome (za panele koji će se održati na hrvatskome) ili engleskome (za panele koji će se održati na engleskome). Sažetke možete podnijeti na mail organizatora.

Pozvani predavači

Počašćeni smo da su ovi istaknutih znanstvenici pristali održati plenarno izlaganje na skupu

Marianne Gullberg
Lund University

Ken Hyland
University of East Anglia 

Gabriela Múcsková
Comenius University Bratislava  

University of Zagreb

University of Rijeka

Program

Objava radova

Objava radova sa skupa, podložna uobičajenome postupku znanstvene procjene, planirana je u uredničkoj knjizi uglednoga međunarodnog izdavača. Podrobniji planovi za objavu radova bit će objavljeni naknadno.

Kotizacija i prijava

Troškovi kotizacije pokrivaju materijale sa skupa i osvježenje u stankama. Informacija o načinu plaćanja kotizacije bit će dostupna naknadno.
Plaćanje kotizacije po dolasku neće biti moguće 

Rana prijava: 1. ožujka – 15. travnja 2018.

Uplate iz inozemstva: 80 EUR

Uplate iz Hrvatske: 600 HRK

Kasna prijava: 16. travnja – 8. svibnja 2018.

Uplate iz inozemstva: 100 EUR

Uplate iz Hrvatske: 750 HRK

Društveni događaji

Informacije vezane uz konferencijsku večeru bit će objavljene u lipnju 2020.

Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020

Smještaj

Preporuke uz smanjenu cijenu (s napomenom o boravku vezanom uz konferenciju)
Hotel Neboder ***
Hotel Continental ***  
Hotel Jadran**** 

Druge informacije: www.visitrijeka.eu , Airbnb, Booking

Mjesto održavanja

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Sveučilišna avenija 4 
51000 Rijeka
Hrvatska, EU
Za javni prijevoz preporučamo: Movit app

Organizacijski odbor

Martina Blečić, Mirjana Crnić Novosel, Vesna Deželjin, Branka Drljača Margić, Maja Đurđulov, Mirela Fuš, Cecilija Jurčić Katunar, Tihana Kraš, Mihaela Matešić, Benedikt Perak, Iva Peršić, Diana Stolac (predsjednica), Iris Vidmar Jovanović, Silvana Vranić i Zvjezdana Vrzić

Programski odbor

Martina Blečić, Mirjana Crnić Novosel, Vesna Deželjin, Branka Drljača Margić, Maja Đurđulov, Mirela Fuš, Cecilija Jurčić Katunar, Tihana Kraš, Mihaela Matešić, Benedikt Perak, Iva Peršić, Diana Stolac, Iris Vidmar Jovanović, Silvana Vranić i Zvjezdana Vrzić

CLARC 2020

JEZIK I KULTURA

Datumi održavanja skupa: 18. – 20. lipnja 2020.
Rok za podnošenje sažetaka: 7. veljače 2020.
Obavijest o prihvaćanju radova i panela: 15. veljače 2020.
Rana prijava: 1. ožujka – 15. travnja 2020.
Kasna prijava: 16. travnja – 8. svibnja 2020.
Objava programa skupa: 18. svibnja 2020.