Centar za jezična istraživanja

Sveučilište u Rijeci

Aleksandra Golubović

agolub@ffri.hr
Docent, Odsjek za filozofiju
Hrvatska znanstvena bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=250160

Znanstveni interesi
Filozofija religije, hrvatska filozofija, metodika nastave filozofije, filozofija odgoja.

Izabrane publikacije
Hrvatska znanstvena bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=250160