Centar za jezična istraživanja

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Iris Vidmar

ividmar@ffri.hr

Viši asistent, Odsjek za filozofiju

Osoba stranica: https://portal.uniri.hr/portfelj/ividmar@ffri.hr

 

Znanstveni interesi

Odnos filozofije i umjetnosti, posebno književnosti i filma, istraživanje prirode i fenomenologije čitalačkog iskustva iz estetske, psihološke i kognitivne perspektive s naglaskom na problem interpretacije, pitanje poetičnosti jezika u književnosti i mogućnost definiranja književnosti obzirom na njezin jezični aspekt. Književni kognitivizam i humanizam, kognitivne vrijednosti dostupne u književnim djelima i pozadinski mehanizam – jezik u službi svjedočenja – koji to omogućuje. Priroda i definiranje fikcijskih likova. Razlika između teksta i djela, problem parafraziranja u književnosti, posebno u poeziji. Narativna umjetnost: jezik i konstrukcija narativa. Hume i Kant. Prevođenje filozofskih tekstova na hrvatski.

Izabrane publikacije

Vidmar I. (forthcoming in 2014), “Istine i trivijalnosti književnih djela”, Kultura: special issue dedicated to literary culture and truth

Vidmar I. ( 2014), “Film kao filozofija”, Kultura, 13-33

Vidmar I. ( 2014), “Thought Experiments, Hypotheses and the Cognitive Dimension of Literary Fiction”, Synthesis Philosophica, pp. 177-193

Vidmar I. (2013), “Filozofija i književnost o svijetu i čovjeku: isto a različito” Prolegomena, 12, 2, pp. 285313

Vidmar I. (2013), “Literary Cognitivism and Epistemic Aims”, in Beogradsko-riječki susreti: zbornik filozofskih radova, ed. Arsenijević M., Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd

Vidmar I. (2012), “Communicative View of Literature: A Case for Fictional Testimony”, Balkan Journal of Philosophy, 4, 1, pp. 81-92

Vidmar I. (2012), “Plato’s Ion in the Context of Literary Cognitivism”, Glasnik za Društvene Nauke, 4, pp. 111-152

Vidmar I. (2010), “Against Cognitive Triviality of Art”, Proceedings of the European Society for Aesthetics, str. 516-531

Prijić-Samaržija S. and I. Vidmar (2012), “Fikcijsko Svjedočanstvo”, Prolegomena, 11, 1, pp. 65-82

Vidmar I. and E. Baccarini (2010), “Art, Knowledge, and Testimony”, Synthesis Philosophica. 25, 2, pp. 333-348

 

Projekti

Identitet, suradnica na projektu kojega vodi prof. dr. sc. Boran Berčić