Centar za jezična istraživanja

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Mihaela Matešić

mmatesic@ffri.hr

Docent, Odsjek za kroatistiku

Portfelj UNIRI: https://portal.uniri.hr/portfelj/mimatesi@uniri.hr

 

Znanstveni interesi

hrvatski standardni jezik, ortografija, ortoepija, morfologija, sociolingvistika, pragmalingvistika

 

Izabrane publikacije

Popis radova u bazi CROSBI: http://bib.irb.hr./lista-radova?autor=226220