Centar za jezična istraživanja

Sveučilište u Rijeci

Radne skupine CJI

Radna skupina za dvojezičnost

Voditeljica: Tihana Kraš

Radna skupina za jezične tehnologije i digitalnu humanistiku

Voditelj: Benedikt Perak