CJI predavanje – dr.sc. Ermina Ramadanović: Popriloženje i popredloženje u hrvatskome jeziku – uvid u tvorbu riječi i pravopisnu normu. 22. 10. 2015.

Četvrtak, 22. 10. 2015. Predavaonica 006, Filozofski fakultet u Rijeci 14:00 – 15:30

dr. sc. Ermina Ramadanović održat će predavanje pod nazivom

“Popriloženje i popredloženje u hrvatskome jeziku – uvid u tvorbu riječi i pravopisnu normu”

ramadanovicSažetak predavanja:
Ovo je predavanje nastalo na temelju jednoga dijela doktorskoga rada obranjenoga 2012. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao njegova predradnja, nastao veliki korpus dobiven ispisivanjem riječi (tvorenica, prijedložnih i prijedložno-padežnih izraza i sintagma) koje ulaze u pravopisno poglavlje o sastavljenome i nesastavljenome (rastavljenome) pisanju. Natuknice su ispisivane iz većine hrvatskih pravopisa i aneksnih pravopisnih rječnika, točnije iz njih 29.
U vezi s tim bit će riječi o povezanosti pravopisnoga poglavlja o sastavljenome i nesastavljenome pisanju s drugim jezikoslovnim disciplinama. Naime, uzmu li se u obzir samo naslovi pravopisnoga poglavlja kojim se propisuje sastavljeno i nesastavljeno pisanje, uočava se da se sam naslov veoma često mijenjao što dodatno potvrđuje činjenicu da je taj pravopisni problem zapravo pravi jezični problem, tj. s obzirom na problematiku naslova – problem tvorbe riječi.
Nadalje, broj se tvorbenih postupaka i načina razlikuje od priručnika do priručnika, a najčešće nedosljednosti i razlike javljaju se zbog nerazlučivanja tvorbenih razina, tj. neujednačenosti naziva za različite razine, razdiobe i grananja u tvorbi riječi. Zbog toga će se ponuditi i novi pogled na tvorbene modele.
Na kraju slijedi pregled odabranih tvorenica, prijedložnih i prijedložno-padežnih izraza i sintagma od Partaša i Kušara do suvremenih pravopisnih priručnika te njihova raščlamba i pokušaj njihova usustavljivanja.

EN