CJI – NAJAVA PREDAVANJA: dr. sc. Branka Drljača Margić “Preduvjeti za kvalitetne studijske programe na engleskome jeziku (na Sveučilištu u Rijeci)”

dr. sc. Branka Drljača Margić

University of Rijeka

Preduvjeti za kvalitetne studijske programe na engleskome jeziku

(na Sveučilištu u Rijeci)

 

srijeda, 7. lipnja 2017.

14 sati, predavaonica 104

 

U izlaganju se engleski kao jezik visokoškolske nastave (EJVIN) prikazuje kao preduvjet za aktivno sudjelovanje u internacionalizaciji visokoga obrazovanja, ali i kompleksna edukacijska inovacija koja nosi brojne izazove. Govori se o implikacijama EJVIN-a na nastavnike i studente te se opisuju mjere koje treba poduzeti kako bi se iskoristile prednosti i odgovorilo na izazove. Istraživanje je kvalitativnim i kvantitativnim metodama provedeno među dvije akademske zajednice – jedne koja ima iskustvo držanja/pohađanja nastave na engleskome jeziku i druge koja to iskustvo nema. Stavovi nastavnika i studenata, njihova iskustva, očekivanja i potrebe upotpunjuju se rezultatima dobivenim usporednom opservacijom nastave na engleskome i hrvatskome jeziku. Posebna se pozornost posvećuje engleskim jezičnim vještinama: usavršavanje engleskih jezičnih vještina glavni je razlog sudjelovanja u EJVIN-u, neadekvatne jezične vještine glavni su izazov/problem ove edukacijske inovacije, a jezična potpora glavni preduvjet njezina kvalitetnog uvođenja. S obzirom na utjecaj EJVIN-a na sve aspekte visokoga školstva i negativan utjecaj nedovoljnoga poznavanja jezika na kvalitetu nastave, ističe se važnost njegove odgovorne i učinkovite implementacije, koja prvenstveno podrazumijeva razvoj jezične politike i jezično usavršavanje nastavnika.

 

EN