CJI predavanje: Uvod u znanost o japanskom jeziku. Osnovna obilježja, glasovni sustav i leksički slojevi. 14.11.2023. 14:00, F-206

Centar za jezična istraživanja Filozofskog fakulteta u Rijeci poziva vas na predstavljanje prvog sveska knjige Uvod u znanost o japanskom jeziku. Osnovna obilježja, glasovni sustav i leksički slojevi autorica Irene Srdanović i Dragane Špica (Filozofski fakultet u Puli).

Predavanje će se održati u utorak 14. studenog 2023. u 14 sati u predavaonici F-206 Filozofskog fakulteta u Rijeci (Sveučilišna avenija 4).

Znanstvena monografija Uvod u znanost o japanskom jeziku: Osnovna obilježja, glasovni sustav i leksički slojevi predstavlja pionirski rad koji se bavi znanošću o japanskom jeziku na hrvatskom, ali i drugim, bliskosrodnim južnoslavenskim jezicima.

Monografija donosi relevantne spoznaje sa stajališta tradicionalne, deskriptivne japanske lingvistike, ali i opće lingvistike i jezične tipologije. Posebno vrijedan doprinos predstavlja uzimanje u obzir perspektive hrvatskog i drugih srodnih jezika i kontrastivni pristup koji znanost o japanskom jeziku približava ovdašnjem čitatelju. Ovo je prvi od tri planirana sveska.

Znanstvena monografija prvenstveno je namijenjena japanolozima i lingvistima, a ujedno i studentima japanskog jezika i kulture. Kako na ovom jezičnom području ne postoje radovi sličnog dosega u kojima se opisuje znanost o japanskom jeziku s osvrtom na hrvatski i druge slavenske jezike, monografija predstavlja važan korak za razvoj domaće japanologije, ali i šire, na govornom području drugih južnoslavenskih jezika.

Link na predavanje

EN