Cji predavanje: dr. sc. Gordana Hržica, “Izazovi u uporabi analize jezičnih uzoraka u procjeni dvaju jezika”

                                                                                   doc. dr. sc. Gordana Hržica

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 

Izazovi u uporabi analize jezičnih uzoraka u procjeni dvaju jezika

 

četvrtak, 14. ožujka 2019.

u 14:00, u predavaonici 104

 

 

 

Jedan od načina procjene jezičnog znanja jednojezičnih i dvojezičnih govornika analiza je jezičnih uzoraka (primjerice, pismenog uratka, transkripta komunikacije, transkripta pripovijedanja i slično). Mjere koje se pri tome upotrebljavaju zahvaćaju različite razine jezične proizvodnje kao što su produktivnost, rječnička raznolikost te sintaktička složenost. Mnoge od tih mjera pokazale su se razlikovnima s obzirom na kronološku dob ili na skupine ispitanika (primjerice, djecu s razvojnim jezičnim poremećajem, djecu s autizmom). No, mnoga su pitanja vezana uz njihovu primjenu ostala otvorenima, primjerice, koja je uloga različitih modaliteta, žanrova ili stupnja formalnosti u promjenama vrijednosti ovih mjera kod pojedinog govornika ili skupine. Jedno od takvih tek odškrinutih pitanja jest i mogućnost primjene ovih mjera u dvojezičnoj procjeni, koja nužno uključuje procjenu obaju jezika govornika. U predavanju će se govoriti o mjerama i njihovoj primjeni, raspraviti neke od trenutačno nerazriješenih nedoumica te će se predstavljanjem rezultata istraživanja dvojezičnih govornika pokazati koje su prednosti uporabe ovih mjera, ali i s kojim se teškoćama susrećemo pri uporabi mjera u istraživanjima dvojezičnosti.

EN