CJI predavanje: Transfer znanja iz područja lingvistike i računalne analize prirodnoga jezika u suvremene tehnologije

CJI PREDAVANJE:

 

Transfer znanja iz područja lingvistike i računalne analize prirodnoga jezika u suvremene tehnologije

 

dr. sc. Ana Meštrović

Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku

dr. sc. Mihaela Matešić

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

 

četvrtak, 19. prosinca 2019.

14:00, predavaonica F-401

 

Analiza jezika na razini sloga – najmanje govorne jedinice – ključna je za različite postupke odnosno metode razvijene u području računalne analize prirodnoga jezika (NLP). Postupak automatskoga slogovanja i podaci o distribuciji slogova važni su zbog potencijalne primjene u postupcima automatskoga raspoznavanja govora, sinteze govora (TTS) i korpusne statistike. Cilj je istraživanja koje je provedeno u okviru dvaju sveučilišnih znanstvenih projekata – jednoga na Odjelu za informatiku (voditeljica: Sanda Martinčić-Ipšić), a drugoga na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci (voditeljica: Mihaela Matešić) – prikazati i evaluirati automatski postupak slogovanja (silabifikacije) za hrvatski jezik te prikazati statističke rezultate raspodjele slogova za hrvatski jezik. Statistička analiza slogova provedena je za dva različita korpusa te su doneseni novi rezultati vezani uz kompleksnost jezgre sloga i strukturu sloga. Definiran je i implementiran postupak (fonološkoga) slogovanja za hrvatski jezik temeljem načela najvećega pristupa sloga. Rezultati toga interdisciplinarnog istraživanja objavljeni su u časopisu Govor kao izvorni znanstveni rad pod naslovom “Postupak automatskoga slogovanja temeljem načela najvećega pristupa i statistika slogova za hrvatski jezik”. Predstavljeni postupak automatskoga slogovanja ugradila je tvrtka Locastic d. o. o. iz Splita u aplikaciju OmoReader, autora Petra Reića, koja pomaže osobama s disleksijom pri čitanju tekstova na hrvatskome jeziku. Primjenu znanstvenih rezultata u suvremenoj tehnologiji namijenjenoj za pomoć članovima zajednice Zaklada Sveučilišta u Rijeci nagradila je dodjelom Nagrade za transfer znanja tročlanome timu okupljenom u okviru projekta „SyllAssist“ (voditeljica: Ana Meštrović, Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci).

EN