Diana Stolac

diana.stolac@ri.t-com.hr

Redoviti profesor, Odsjek za kroatistiku

https://portal.uniri.hr/portfelj/diana.stolac@uniri.hr

 

Research Interests

Područje mojeg istraživanja je jezikoslovlje. Iz kroatističkih područja usmjerena sam na jezičnopovijesna istraživanja – na starije hrvatsko jezikoslovlje i povijesnu sintaksu. Iz standardološkoga sam područja usmjerena na sintaktička i leksikološka istraživanja, posebice na terminološka istraživanja (na tehničko strukovno nazivlje te izdvojeno na pomorsko nazivlje). Kao slavist pripremam istraživanje perspektiva razvoja slavenskih jezika u 21. stoljeću, odnosno kao zadržati identitet i kakve se promjene u identitetu mogu očitovati u globalizacijskome svijetu. Posljednjih se godina usmjeravam na istraživanja govora druge i treće generacije Hrvata u Australiji. Na općelingvističkome području bavim se metodologijom jezičnih istraživanja, sociolingvističkim i pragmalingvističkim istraživanjima, pri čemu sam posljednjih desetljeća usmjerena istraživanju reklamnoga diskurza. Bavim se i popularizacijom humanističkih znanosti.

 

Selected Publications

Knjige:

Hrvatsko pomorsko nazivlje (Božo Babić, njegovi prethodnici i nastavljači). Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1998., 168 str.

 

Riječki filološki portreti. Biblioteka časopisa Fluminensia, Filozofski fakultet Rijeka, Rijeka, 2006., 204 str.

 

Jezik reklama. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2014., 240 str., suautorica: Anastazija Vlastelić.

 

Poglavlja u knjizi:

Kajkavski hrvatski književni jezik. u: Povijest hrvatskoga jezika, 2. knjiga: 16. stoljeće, ur. Ante Bičanić, Radoslav Katičić i Josip Lisac, Croatica, Zagreb, 2011., str. 189-227. poglavlje u knjizi ISSN 978-953-55540-2-8.

 

Antologija djela iz 17. i 18, stoljeća. (suautori: Sanja Holjevac, Josip Lisac). u: Povijest hrvatskoga jezika, 3. knjiga: 17. i 18. stoljeće, ur. Ante Bičanić, Radoslav Katičić i Josip Lisac, Croatica, Zagreb, 2013., str. 532-632. poglavlje u knjizi ISSN 978-953-55540-3-5.

 

Znanstveni članci:

Sintaktička sinonimija. Sintaktičke kategorije – Zbornik radova znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem Hrvatski sintaktički dani, Osijek 11.-12. svibnja 2006., Osijek, 2007., str. 241-252; ISBN 978-953-6456-76-5.

 

Metodologija sintaktostilističkih istraživanja. Vidjeti Ohrid (Referati hrvatskih sudionica i sudionika XIV. Međunarodni slavistički kongres, Ohrid, 10.-16. rujna 2008.), Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2008., str. 287-301, ISBN 978-953-296-000-6

The discrepancy between norms and usage. “Croatian Studies Review”, Sydney, br. 6/2009./2010., str. 173-187.

 

Terminološki izazovi novih tehnologija. Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie (zbornik radova). ur. Jana Klincková, Banská Bystrica, 2010., str. 534-543; ISBN 978-80-8083-960-4.

Hrvatski prinos bazama strukovnoga nazivlja. A tko to ide? Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu, Minsk, 20.-27. kolovoza 2013.), ur. Marija Turk, Hrvatska sveučilišna naklada – Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2013., str. 145- 172, ISBN 978-953-169-258-8.

 

Projects

Hrvatska pisana baština od 17. do 19. stoljeća, potpora Sveučilišta u Rijeci, voditeljica projekta

EN