Iris Vidmar Jovanović

 

docentica

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Odsjek za filozofiju

 

ividmar@ffri.hr

UNIRI portfelj

 

Research Interests

Iris Vidmar Jovanović primarno se bavi estetikom i filozofijom umjetnosti, posebno filozofijom književnosti, poezije i Kantovom estetikom, područjem metafilozofije i epistemologije te pitanjem vrijednosti i važnosti humanističkih predmeta. Držala je nastavu iz predmeta koji spadaju u ova područja, te kolegije iz Etika, Filozofija seksualnosti, Emociji i Moderne filozofije. Usavršavala se na Sveučilištu York i Sveučilištu Columbia, a godinu dana je predavala na Sveučilištu Auburn.  Članica je upravnog odbora Europskog društva za estetiku i urednica Proceedingsa. Trenutno obnaša funkciju tajnice hrvatskog društva za analitičku filozofiju i funkciju tajnice doktorskog studija Filozofija i suvremenost. Bavi se i prevođenjem filozofskih tekstova.

 

Selected Publications

Vidmar, I. „Kant on Poetry and Cognition“ (2020), Journal of Aesthetic Education

Vidmar, I. (2019), „Rethinking the Philosophy-Literature Distinction.“ Rivista di Estetica, 70/1

Vidmar, I. (2017). “A Portrait of an Artist asa Gifted Man: What Lies in the Mind of a Genius?.” Proceedings of the European Society for Aesthetics, 591-614 .

Vidmar, I. (2014). “Thought Experiments, Hypotheses and the Cognitive Dimension of Literary Fiction.” Synthesis Philosophica 28(1-2): 177-93.

Vidmar, I. (2014). “Istine i trivijalnosti književnih djela.” Kultura 143(2014): 11-33.

Vidmar, I. (2016). “Identity, humanity and bioethics: philosophical aspects of Never Let Me Go.” In A. Prnjat & V. Kolarić, eds., Shadows in the Cave: Film and Philosophy, Beograd: Alfa Univerzitet.

Vidmar, I. (2017). “On Literary Cognitivism from the Perspective of Difference between Literature and Philosophy.” Synthesis Philosophica 32: 371-86.

Vidmar, I. (2017). “Epistemic Game of Thrones.” Synthesis Philosophica 32(1): 215-34.

Vidmar, I. (2019). “Literature and Truth – Revisiting Stolnitz’s Anti-cognitivism.” Croatian Journal of Philosophy 56: 351-70.

Vidmar, I. (2018), „Big Philosophical Questions – Why They Matter And Why They Are Still Around?“ European Legacy,2,4, 403-415)

 

Projects

Književnost kao domena etičnost ; Voditeljica, 2018 – danas

Meta-metaphysics, suradnica, 2019 – danas

 

EN