Mihaela Matešić

 

izvanredna profesorica

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

 

mmatesic@ffri.hr

UNIRI portfelj

CROSBI

 

 

Research Interests

hrvatski standardni jezik, fonologija, ortoepija, ortografija, pragmalingvistika, kognitivna lingvistika

 

Selected Publications

Hrvatska znanstvena bibliografija

 

Projects

Suradnica na istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost, „Semantičke domene deiktičkih riječi: Istraživanje brzih semantičkih procesa u jeziku (DeicTeS)”, voditeljica projekta: prof. dr. sc. Marija Brala-Vukanović, broj projekta (IP-2018-01-2243) – početak projekta 1. studenoga 2018. (deictes.ffri.hr)

Voditeljica sveučilišnoga znanstvenog projekta „Ortoepska raznolikost u hrvatskome standardnom jeziku (OrthoUNIRI)”, šifra projekta: uniri-human-18-262; (projekt je dobiven na natječaju „UNIRI PROJEKTI” Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu”)

Suradnica na sveučilišnom projektu „Identifikacija i automatsko razrješavanje višeznačnosti homografa u hrvatskom jeziku (IDIHO)” dr. sc. Lucije Načinović Prskalo (Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci) – projekt je dobiven u srpnju 2018. u kategoriji potpora za mlade znanstvenike

Vanjska suradnica na sveučilišnom znanstvenom projektu „Izrada korpusa za učenje i poučavanje hrvatskih naglasaka“ nositeljice izv. prof. dr. sc. Jelene Vlašić-Duić (Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu) – projekt je dobiven u travnju 2018. godine

EN