1. simpozij SCIMETH

Metodologija znanstvenih istraživanja: statistika u filološkim istraživanjima

11. svibnja 2016.

Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, HR-51000 Rijeka

PROGRAM

SCIMETH_program

PRVA OBAVIJEST

Centar za jezična istraživanja (CJI) Filozofskoga fakulteta u Rijeci u suradnji s Hrvatskim društvom za primijenjenu lingvistiku (Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka) organizira 11. svibnja 2016. znanstveni simpozij SCIMETH – Metodologija znanstvenih istraživanja: statistika u filološkim istraživanjima kao pretkonferencijski događaj u sklopu 30. međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, koji će se održati od 12. do 14. svibnja 2016. godine na Filozofskome fakultetu u Rijeci.

Simpozij okuplja sve znanstvenike, a posebice doktorande i poslijedoktorande u bilo kojoj grani filologije, koji su zainteresirani za primjenu statističkih metoda u jezikoslovnim istraživanjima. Također, kao slušači dobrodošli su i studenti diplomskih studija.

POZVANA PREDAVANJA

Darko Lončarić, Sveučilište u Rijeci,

Poučavanje primijenjene statistike u humanističkim i  društvenim znanostima

Anita Memišević, Sveučilište u Rijeci,

Primjeri primjene statistike u filološkim istraživanjima

U prvome dijelu simpozija bit će održava dva pozvana predavanja u prijepodnevnim satima, a u poslijepodnevnim će se satima održati radionica Primjena statistike u filološkim istraživanjima. U poslijepodnevnim satima održat će se znanstvena radionica na kojoj sudionici mogu sudjelovati kao slušači ili izlagači. Izlagači će ukratko predstaviti jedno svoje lingvističko istraživanje u kojem planiraju provesti statističke istraživačke metode, a imat će i priliku u okviru radionice obraditi prikupljene i donesene podatke te se znanstveno konzultirati o izboru metoda i provedbi istraživanja. Poseban naglasak radionice bit će upravo na ispravnoj primjeni statističkih metoda u jezikoslovnim istraživanjima – području koje je posebno zanimljivo ne samo doktorandima i poslijedoktorandima nego i svim drugim znanstvenicima koji se susreću s potrebom primjene statističkih metoda kao istraživači ili pak s potrebom ocjene ispravnosti primjene tih metoda u lingvistici kao recenzenti znanstvenih radova ili znanstvenih projekata.

Za sudjelovanje je potrebno prijaviti se slanjem popunjenog obrasca (SCIMETH_prijavnica)  na adresu:

mmatesic@ffri.hr do 20. travnja 2016.

Sudionici koji se prijave kao izlagači bit će zamoljeni da pripreme svoje prikupljene podatke na kojima žele provesti statističku obradu, o čemu će dobiti podrobne upute odmah po dostavljenoj prijavnici.

Svi sudionici simpozija dobit će potvrdu o sudjelovanju na temelju koje će na svojim matičnim ustanovama moći zatražiti dodjelu ECTS-bodova.

Kotizaciju u iznosu od 120 kn potrebno je uplatiti najkasnije do 30. travnja 2016. godine. Potvrdu o uplati potrebno je predočiti prilikom registracije sudionika. Na radionici neće biti moguće platiti kotizaciju. Za uplatu je potrebno upotrijebiti sljedeće podatke:

PRIMATELJ: Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, HR-51000 Rijeka

IBAN: HR9123600001101536455

REFERENCE NUMBER OIB-16

DESCRIPTION SCIMETH ime i prezime sudionika

Sve dodatne informacije o  1. simpozij SCIMETH – Metodologija znanstvenih istraživanja: statistika u filološkim istraživanjima bit će objavljivane na mrežnoj stranici Centra za jezična istraživanja Filozofskoga fakulteta u Rijeci: https://cji.uniri.hr/hr/konferencija/1-simpozij-scimeth/

ČLANOVI ORGANIZACIJSKOGA ODBORA:

Diana Stolac, predsjednica Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku

Marija Brala Vukanović, tajnica Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Mihaela Matešić, Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka, predsjednica Organiz. odbora

Anastazija Vlastelić, Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka, potpredsjednica Organiz. odbora

Anita Memišević, Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka, potpredsjednica Organiz. odbora

Zvjezdana Vrzić, Centar za jezična istraživanja

Benedikt Perak, Centar za jezična istraživanja

Cecilija Jurčić Katunar, Centar za jezična istraživanja

Mirjana Crnić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Podružnica u Rijeci

Maša Plešković, Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka

EN