2. simpozij SCIMETH

Centar za jezična istraživanja (CJI) Filozofskoga fakulteta u Rijeci u suradnji s Hrvatskim društvom za primijenjenu lingvistiku (Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka) organizira 3. svibnja 2017. znanstveni simpozij SCIMETH – Scijentometrija i objavljivanje znanstvenih radova u lingvistici kao pretkonferencijski događaj u sklopu 31. međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, koji će se održati od 4. do 6. svibnja 2017. godine na Filozofskome fakultetu u Rijeci.


Pozvana predavanja

Mario Brdar, Sveučilište u Osijeku,

Kroz recenzentsko sito i rešeto

Kristian Novak, Sveučilište u Rijeci,

Od scijentometrije do diplomacije: kako odabrati lingvistički časopis i kako povećati svoje šanse za objavljivanje?

Anita Memišević, Sveučilište u Rijeci,

How to present your scientific work in the best light?


Ovogodišnji simpozij SCIMETH donosi tri pozvana predavanja o odabranim aktualnim temama koje se tiču određenih ključnih točaka u postupku objavljivanja u znanstvenim časopisima.

Prvo pozvano predavanje bit će posvećeno recenzentskome postupku u znanstvenim časopisima – međunarodnima i domaćima s inozemnim recenzentima – i obuhvatit će razmatranje cilja i sastavnih dijelova kvalitetne recenzije kao i pitanje mogućega odnosa autora prema recenzentskim primjedbama. U drugome pozvanom predavanju prikazat će se mogućnosti i načini korištenja scijentometrijskih podataka pri odabiru odgovarajućega lingvističkog časopisa u kojem autori žele objaviti svoj znanstveni članak. Treće pozvano predavanje usmjereno je ka temi povećavanja mogućnosti za objavljivanje znanstvenih članaka na engleskome jeziku u međunarodnim časopisima. Simpozij traje od 11 do 17.30 sati.


Prijave

SCIMETH okuplja sve znanstvenike, a posebice doktorande i poslijedoktorande u bilo kojoj grani filologije. Za sudjelovanje je potrebno prijaviti se slanjem popunjene prijavnice na adresu: ividmar@ffri.hr do 14. travnja 2017.

SCIMETH2 – prijavnica

Svi sudionici simpozija dobit će potvrdu o sudjelovanju na temelju koje će na svojim matičnim ustanovama moći zatražiti dodjelu ECTS-bodova.

Kotizaciju u iznosu od 120 kn potrebno je uplatiti najkasnije do 20. travnja 2017. godine. Potvrdu o uplati potrebno je predočiti prilikom registracije sudionika. Na radionici neće biti moguće platiti kotizaciju. Za uplatu je potrebno upotrijebiti sljedeće podatke:

PRIMATELJ: Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, HR-51000 Rijeka

IBAN: HR9123600001101536455

REFERENCE NUMBER OIB-22

DESCRIPTION SCIMETH ime i prezime sudionika

Sve dodatne informacije o  2. simpoziju SCIMETH: Scijentometrija i objavljivanje znanstvenih radova u lingvistici bit će objavljivane na mrežnoj stranici Centra za jezična istraživanja Filozofskoga fakulteta u Rijeci: https://cji.uniri.hr/hr/konferencija/2-simpozij-scimeth/


Članovi organizacijskoga odbora

Diana Stolac, predsjednica Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku

Marija Brala Vukanović, tajnica Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku

Mihaela Matešić, Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka, predsjednica Organiz. odbora

Anastazija Vlastelić, Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka, potpredsjednica Organiz. odbora

Cecilija Jurčić Katunar, Centar za jezična istraživanja, potpredsjednica Organiz. odbora

Iris Vidmar, Centar za jezična istraživanja, tajnica Organizacijskoga odbora

Anita Memišević, Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka

Zvjezdana Vrzić, voditeljica Centra za jezična istraživanja

Benedikt Perak, Centar za jezična istraživanja

Borana Morić-Mohorovičić, Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka

Maša Plešković, Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka

EN