3. simpozij SCIMETH

SCIMETH 2018

2. svibnja 2018.

Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, HR-51000 Rijeka

Centar za jezična istraživanja (CJI) Filozofskoga fakulteta u Rijeci u suradnji s Hrvatskim društvom za primijenjenu lingvistiku (Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka) organizira 2. svibnja 2018. znanstveni simpozij SCIMETH – Etička pitanja u suvremenim lingvističkim istraživanjima kao pretkonferencijski događaj u sklopu 32. međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, koji će se održati od 3. do 5. svibnja 2018. godine na Filozofskome fakultetu u Rijeci. Simpozij okuplja sve znanstvenike, a posebice doktorande i poslijedoktorande u bilo kojoj grani filologije, koji su zainteresirani za nove spoznaje o etičkim izazovima u lingvističkim istraživanjima i/ili su i sami u svome radu bili suočeni s nekom etičkom dvojbom. Također, kao slušači dobrodošli su i studenti diplomskih studija.

POZVANA PREDAVANJA

Kristina Cergol Kovačević

Sveučilište u Zagrebu

Etika istraživanja u primijenjenoj lingvistici: što, zašto i kako?

Zvjezdana Vrzić

Sveučilište u Rijeci – Sveučilište u New Yorku (SAD)

Pitanja etičnosti u jezičnim istraživanjima na terenu i nakon njega

 

U prvome dijelu simpozija bit će održana dva pozvana predavanja u prijepodnevnim satima (Sažeci SCIMETH 2018 pozvanih predavanja), a u poslijepodnevnim će se satima održati okrugli stol Etička pitanja u suvremenim lingvističkim istraživanjima na kojemu sudionici mogu sudjelovati kao slušači ili izlagači. Izlagači će ukratko predstaviti izazov na koji su naišli u svom istraživanju a koji se tiče etike. U okviru okrugloga stola imat će priliku znanstveno se konzultirati o prednostima i nedostacima mogućih rješenja. Brojni su izazovi u području koje je posebno zanimljivo ne samo doktorandima i poslijedoktorandima nego i svim drugim znanstvenicima, koji se nerijetko susreću s raznovrsnim etičkim izazovima kao istraživači ili pak s potrebom procjenjivanja rješenja takvih pitanja kao recenzenti znanstvenih radova ili znanstvenih projekata.

PRIJAVA

Za sudjelovanje na simpoziju, kao izlagač ili kao slušač, potrebno je prijaviti se slanjem popunjene prijavnice na adresu avlastelic@uniri.hr do 10. travnja 2018. Sudionici koji se prijave kao izlagači bit će zamoljeni da pripreme kratak osvrt na etički izazov na koji su naišli osobno ili s kojim su posredno upoznati, o čemu će dobiti podrobne upute odmah po dostavljenoj prijavnici.
Svi sudionici simpozija dobit će potvrdu o sudjelovanju na temelju koje će na svojim matičnim ustanovama moći zatražiti dodjelu ECTS-bodova.

Obrazac za prijavu te sve dodatne informacije o 3. simpoziju SCIMETH – Etička pitanja u suvremenim lingvističkim istraživanjima nalaze se na ovoj poveznici

KOTIZACIJA

Kotizaciju u iznosu od 120 kn potrebno je uplatiti najkasnije do 20. travnja 2018. godine. Potvrdu o uplati potrebno je predočiti prilikom registracije sudionika. Na simpoziju neće biti moguće platiti kotizaciju. Za uplatu je potrebno upotrijebiti sljedeće podatke:

PRIMATELJ: Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, HR-51000 Rijeka
IBAN: HR9123600001101536455
POZIV NA BROJ: OIB-16
OPIS: SCIMETH ime i prezime sudionika

ČLANOVI ORGANIZACIJSKOGA ODBORA

Mihaela Matešić, predsjednica Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku
Zvjezdana Vrzić, voditeljica Centra za jezična istraživanja
Anastazija Vlastelić, Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka, predsjednica Organizacijskoga odbora
Anita Memišević, tajnica Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku
Borana Morić-Mohorovičić, Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka, potpredsjednica Organizacijskoga odbora
Diana Stolac, Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka
Benedikt Perak, Centar za jezična istraživanja
Ivana Lalli Paćelat, Regionalni aktiv HDPL-a Pula
Cecilija Jurčić Katunar, Centar za jezična istraživanja
Mirjana Borucinsky, Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka
Jakob Patekar, Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka
Mateja Fumić, Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka

EN