Radna skupina Jezične tehnologije i digitalna humanistika (JTDH)

Digitalna humanistika je rastuće interdisciplinarno područje praksi koje kroz razvoj tehnoloških inovacija mijenja metodološke pristupe prikupljanju, pohrani, obradi i predstavljanju podataka u humanističkim i društvenim znanostima. Jezične tehnologije, prije svega korpusna i računalna lingvistika važan su dio su tog velikog interdiciplinarnog pristupa istraživanju.

Radna skupina Centra za jezična istraživanja pod nazivom: “Jezične tehnologije i digitalna humanistika (JTDH)” pokrenuta je s ciljem promicanja novih spoznanja i praksi u različitim granama jezikoslovnog istraživanja, ali i povezivanja jezikoslovnih istraživanja s drugim granama humanistike, društvenih znanosti, kulturalnih studija i informacijskih znanosti.

Radna skupina JTDH sastaje se jednom mjesečno i organizira predavanja, seminare i radionice s ciljem predstavljanja:

– digitalnih pristupa jezičnih istraživanja (korpusna lingvistika, leksikologija, leksikografija, psiholingvistika, dokumentaristička lingvistika, sociolingvistika i dizajn eksperimentalnih metoda…)
-metoda i tehnologija obrade i vizualizacije podataka u jezikoslovlju i humanistici (R, Python, SPSS, FLEx, Protege, Gephi, HTML, XML, interaktivni moduli vizualizacije (D3…)
-primjene jezičnih tehnologija u digitalnoj humanistici (povijesni studiji, etnologija, muzikologija, obrazovanje i digitalno publiciranje…)

Voditelj:
Benedikt Perak

EN