Predavanja Centra za jezična istraživanja u ak. god. 2020./21.

 „Od skrinanja i sinanja do koronizacije i maskizma ‒ neologizmi između kreativnosti i jezičnoga posuđivanja“

doc. prof. dr. sc. Ana Mikić Čolić (Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku), 17. lipnja 2021.

 

„Problemi u istraživanju rečenične prozodije”

prof. dr. sc. Jelena Vlašić Duić  (Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), 27. svibnja 2021.

 

Okrugli stol „O jezičnom identitetu Bunjevaca“

Sudionici okrugloga stola: doc. dr. sc. Mirjana Crnić Novosel (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Podružnica u Rijeci), s predavanjem „Bunjevački govori u kontekstu rekonstrukcije povijesti“, i prof. dr. sc. Petar Vuković (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), s predavanjem „Bački Bunjevci – identiteti i jezične prakse“.

Moderatorica: izv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić. 29. travnja 2021.

 

„The Boboshtica Dialect – One of the Most Archaic (and Most Innovative) Slavic Dialects Going Extinct“

dr. sc. Borče Arsov  (Institut za makedonski jezik “Krste Misirkov” u Skopju),  11. ožujka 2021.

 

„Intentifikacija u jeziku (s primjerima iz hrvatskog i talijanskog jezika)“

izv. prof. dr. sc. Magdalena Nigoević (Odsjek za talijanski jezik i književnost, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu), 18. veljače 2021.

 

“Govor u pokretu i pokret u govoru”

dr. sc. Arnalda Dobrić (Filozofski fakultet u Zagrebu), 21. siječnja 2021.

 

“Morfološko preobilje”

dr. sc.Tomislava Bošnjak Botica (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb), 10. prosinca 2020.

 

„Planiranje korpusa i upotrebe standardnih i manjinskih jezika“

Nina Čolović (Filozofski fakultet u Zagrebu), 19. studenog 2020.

 

 

 

EN