Prikaz znanstvene djelatnosti članova CJI

Prikaz znanstvene djelatnosi članova CJI omogućuje ažurirano zbirno praćenje znanstvene produkcije članova centra kroz prikupljanje podataka s CROSBI baze. Preko portala moguće je filtrirati prema sljedećim kategorijama: Autori, Vrste, Grupe, Podgrupe, Godina, Kategorije, Područja, Ključne riječi, Časopisi, Grad objave. Korištenjem padajućih izbornika možete pregledavati radove.

EN