Centar za jezična istraživanja

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Silvana Vranić

silvana.vranic@ri.t-com.hr

Redoviti profesor, Odsjek za kroatistiku

https://portal.uniri.hr/portfelj/silvana.vranic@uniri.hr

 

Znanstveni interesi

Silvana Vranić u svojim se istraživanjima primarno bavi dijalektologijom hrvatskoga jezika. Svojim je znanstvenim radom usmjerena na traganje za autentičnim podatcima u mjesnim govorima na fonološkoj, morfološkoj, sintaktičkoj i leksikološkoj razini, na teorijska istraživanja u čakavologiji, na klasifikaciju organskih idioma i na komparatistička dijalektološka istraživanja. Analizirala je doprinose hrvatskih leksikografa, gramatičara i dijalektologa. U recentnim radovima bavi se urbanom dijalektologijom i unutar nje sociolingvističkim elementima te primjenom semiotike u dijalektologiji.

 

Izabrane publikacije

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=202805

 

Projekti

Prilozi za istraživanja čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske (voditeljica projektnoga tima), projekt Sveučilišta u Rijeci

Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ELA) (suradnica), projekt Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti