Branka Drljača Margić

Izvanredni profesor

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Odsjek za engleski jezik i književnost

e-mail: bdrljaca@ffri.hr

UNIRI portfelj

Znanstveni interesi

Moji znanstveni interesi uključuju engleski kao jezik visokoškolske nastave, engleski kao globalni jezik, jezične dodire i jezične stavove. Objavila sam više od trideset znanstvenih radova te znanstvenu monografiju. Izlagala sam na više od trideset međunarodnih znanstvenih skupova te održala četiri pozvana predavanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Vodila sam jedan internacionalni i tri nacionalna znanstvenoistraživačka projekta te bila suradnikom na još šest znanstvenoistraživačkih projekata. Glavni sam urednik znanstvenog časopisa International Letters of Social and Humanistic Sciences, SciPress. (Su)organizirala sam osam međunarodnih znanstvenih skupova. Član sam nekoliko međunarodnih znanstvenih udruženja. Aktivna sam u popularizaciji znanosti.

Crosbi profil:
HR