O nama

Centar za jezična istraživanja (CJI) je multidisciplinarni centar usmjeren na istraživanje jezika iz perspektive različitih humanističkih i društvenih znanstvenih disciplina. Centar je osnovan u ožujku 2015. godine u cilju poticanja suradnje među istraživačima koji djeluju pri Filozofskom fakultetu u Rijeci a povezani su interesom za fenomen jezika i multidisciplinarno istraživanje. Njihovom suradnjom i radom na zajedničkim projektima želi se pospješiti proučavanje jezika na Sveučilištu u Rijeci i u Hrvatskoj.

Glavni ciljevi Centra za jezična istraživanja su:

 • Razvijanje nacionalne suradnje sa sveučilišnim odsjecima i centrima koji se bave jezičnim istraživanjima
 • Unapređivanje jezičnih istraživanja u Hrvatskoj u suradnji s međunarodnim znanstvenim institucijama
 • Organiziranje međunarodnih znanstvenih skupova i gostujućih predavanja
 • Izvođenje ljetnih radionica i programa za daljnje obrazovanje istraživača
 • Razmjena istraživača
 • Promicanje jezične raznovrsnosti u Hrvatskoj putem proučavanja hrvatskih narječja, manjinskih, ugroženih i manje proučavanih jezika koji se govore u Hrvatskoj, te višejezičnosti
 • Razvijanje kvantitativnog pristupa istraživanju jezika u Hrvatskoj putem primjene metodologija korpusnih istraživanja i sastavljanje jezičnih korpusa
 • Korištenje metoda jezičnog dokumentiranja i arhiviranja te deskriptivne lingvistike i lingvističke tipologije u sklopu jezičnih istraživanja u Hrvatskoj
 • Primjenjivanje interdisciplinarnih metoda u proučavanju formiranja kulturnih obrazaca komunikacije
 • Razvoj infrastrukture za prikupljanje, obradu i reprezentaciju jezičnih podataka
 • Razvoj i provođenje jezičnih obrazovnih programa

 

Voditelj centra: Benedikt Perak

Zamjenica voditelja: Mihaela Matešić

HR