Snimka izlaganja
4. srpnja 2022. Ponedjeljak
Graf tehnologije pohrane i analiza podataka

https://youtu.be/CXjgh1OrmOs

Filozofski fakultet

Sveučilišna Av 4, 51000, Rijeka
Predavaonica 101, 230

Kontakt: bperak@uniri.hr

Fakultet za matematiku

Radmile Matejčić 2 51000, Rijeka

Kontakt: bank@uniri.hr