UNIRI CLASS - A3 Praktične kompetencije za budućnost

Razvoj suvremenih komunikacijskih tehnologija u komercijalnim aplikacijama i industriji

Program plaćene stručne prakse
Mentorirana plaćena stručna praksa

Mentorirana plaćena stručna praksa u trajanju od 90 sati odrađenih tijekom semestra studentima omogućuje iskustvo rada u stvarnom industrijskom okruženju u kojem proširuju znanja (tehnička, kao i ne-tehnička), usavršavaju vještine (rada u timu, komunikacije,..), stječu nova poznanstva te vrijedno radno iskustvo.

Praksa se provodi u radnom okruženju Ericsson Nikola Tesla d.d. u Rijeci i/ili Zagrebu gdje je osigurana oprema, plan razvoja domenskog znanja, konceptualizacija komunikacijskih procesa, programska podrška i infrastruktura.

VIŠE
Prijava i odabir studenata 

Prijava i odabir studenata Filozofskog fakulteta i ​Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija u Rijeci odvija se kontinuirano tijekom semestra. Selekcija studenata/ica se vršiti na temelju kriterija:

- motivacije,
- sklonosti timskom radu.
- stručnosti rada na tekstovima i konverzacijskim modelima,
- sklonosti upoznavanja jezičnih tehnologija, radu s aplikacijama i tehnologijom.

PRIJAVI SE
Razvoj suvremenih tehnologija

Razvoj suvremenih komunikacijskih tehnologija uključuje niz informacijskih, društvenih i humanističkih disciplina

Kao rezultat aktivnosti suradnje akademskih institucija sa industrijom očekuje se razvoj niza problemski-orijentiranih inovativnih informacijsko-komunikacijskih rješenja vezanih uz kulturne djelatnosti, zdravstvenu zaštitu, promet, državnu upravu, komunalne djelatnosti i multimedijsku komunikaciju.

više

Centar za jezična istraživanja, Filozofski fakultet u Rijeci
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, Sveučilište u Rijeci
Ericsson Nikola Tesla 

PRIJAVA za praksu u 
ljetnom semestru 2023/24

Očekivani ishodi projekta

Kao rezultat aktivnosti suradnje akademskih institucija sa industrijom očekuje se razvoj niza problemski-orijentiranih inovativnih informacijsko-komunikacijskih rješenja vezanih uz kulturne djelatnosti, zdravstvenu zaštitu, promet, državnu upravu, komunalne djelatnosti i multimedijsku komunikaciju

inovativnost

Razvoj razgovornih asistenata predstavlja jednu od najinoviativnijih grana umjetne inteligencije.

interdisciplinarnost

Kompleksnost razvoja razgovornih asistenata zahtjeva interdisciplinarni pristup koji uključuje humanističke, društvene i informacijske discipline.

ekspertiza

Rad u okruženju industrijskog partnera potiče usvajanje novih znanja i usavršavanje vještina rješavanja problemski orjentiranih zadataka.

usavršavanje

Usavršavanje istraživačkih vještina podržano je sustavom praćenja i podrške od strane akademskih i industrijskih partnera.

Prijava za praksu u zimskom semestru 2022/23

Prijave se primaju na https://cji.uniri.hr/praksa/Prijava-za-praksu.html
Read More

Mentori i teme ljetni semestar 2022

Popis mentora i tema:  Damir Medved: Primjena NLP u kontekstu pametnih gradova.Case Building Management Systems – interaktivni sustav za upravljanje objektima u uvjetima vanjske buke.Problematika primjene za invalide – simbolički jezik. (Text to symbols)D...
Read More

Prvi sastanak studenata i mentora Stručne prakse

Prvi sastanak prijavljenih studenata/ica, akademskih mentora i mentora partnera Ericsson Nikola Tesla plaćene stručne prakse Razvoj suvremenih komunikacijskih tehnologija u komercijalnim aplikacijama i industriji*  (https://cji.uniri.hr/praksa/) održat će...
Read More

Odobren projekt stručne prakse: Razvoj suvremenih komunikacijskih tehnologija u komercijalnim aplikacijama i industriji

Projekt Razvoj suvremenih komunikacijskih tehnologija u komercijalnim aplikacijama i industriji na natječaju za programsku liniju A3 Praktične kompetencije za budućnost ostvario je maksimalni broj bodova te je odobren za realizaciju u sljedeće dvije godin...
Read More