CLARC 2023
Jezik i jezični podaci

Međunarodni znanstveni skup

28.–30. rujna 2023.
Filozofski fakultet
Sveučilište u Rijeci

POZIV

2. poziv za predaju radova

Centar za jezična istraživanja Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci organizira međunarodni znanstveni skup „Jezik i jezični podaci“. Moguće je sudjelovati izlaganjem znanstvenoga rada i/ili organiziranjem panela na relevantnu temu. Prihvaćaju se kvalitetna izlaganja o empirijskim, teorijskim i metodološkim pitanjima u znanosti koja se tiču tema:

Teme

Računalna lingvistika, računalna obrada prirodnog jezikag i umjetna inteligencija

 1. Strojno učenje i duboko učenje za obradu prirodnog jezika
 2. Primjena velikih jezičnih modela za analizu jezičnih podataka
 3. Analiza sentimenta u društvenim medijima
 4. Strojno prepoznavanje naziva (NER)
 5. Sustavi za odgovaranje na pitanja
 6. Sustavi za dijalog i chatbotovi
 7. Generiranje teksta i sažimanje teksta
 8. Automatsko prepoznavanje i sinteza govora
 9. Metode i tehnike za digitalno upravljanje znanjem
 10. Zajednička infrastruktura za obradu jezičnih podataka
 11. Digitalne tehnike za vizualizaciju teksta

Korpusna lingvistika

 1. Strukturiranje i anotiranje korpusa
 2. Korpusno zasnovana leksička i gramatička analiza
 3. Korpusna istraživanja u kontrastivnoj lingvistici
 4. Korpusna istraživanja u pragmalingvistici
 5. Korpusna istraživanja u području analize diskursa
 6. Korpusno zasnovana istraživanja promjena u jeziku
 7. Digitalizacija filoloških rukopisa

Sociolingvistika, pragmalingvistika i analiza diskursa

 1. Višejezičnost i jezici u kontaktu
 2. Metode i tehnike za digitalnu analizu teksta
 3. Metode analize stavova i stereotipa u jeziku, uljudnosti i neuljudnosti, diskursnih oznaka
 4. Analiza razgovora i replika
 5. Govorni činovi i performativi

Fonetika, fonologija, morfologija, sintaksa

 1. Uloga jezičnih podataka u fonetici, fonologiji, morfologiji i sintaksi
 2. Metode prikupljanja i analize podataka u fonetici, fonologiji, morfologiji i sintaksi
 3. Metode prikupljanja i analize podataka u usvajanju jezika, psiholingvistici i neurolingvistici
 4. Empirijske studije u fonetici, fonologiji, morfologiji i sintaksi

Usvajanje jezika, psiholingvistika, neurolingvistika

 1. Uloga jezičnih podataka u razumijevanju različitih tipova usvajanja jezika
 2. Uloga jezičnih podataka u psiholingvistici i neurolingvistici
 3. Metode prikupljanja i analize podataka u usvajanju jezika, psiholingvistici i neurolingvistici
 4. Empirijske studije o usvajanju jezika, psiholingvistici i neurolingvistici

Jezik i kulturalni studiji

 1. Jezik i identitet
 2. Uloga jezičnih podataka u kulturnoj transmisiji
 3. Povezanost između jezičnih podataka i moći
 4. Prebacivanje koda (preključivanje) i smjenjivanje jezika
 5. Predstavljanje jezične i kulturne raznolikosti u medijima
 6. Kritička analiza diskursa medijskih narativa

Jezični podaci s gledišta prava i ekonomije

 1. Prava intelektualnog vlasništva i jezični podaci
 2. Privatnost podataka i jezični podaci
 3. Komercijalna upotreba jezičnih podataka
 4. Etika prikupljanja i analize jezičnih podataka
 5. Uloga jezičnih podataka u trgovini i poslovanju
 6. Gospodarski utjecaj jezičnih tehnologija

Jezik i turizam

 1. Planiranje jezika za turističke destinacije
 2. Upotreba jezičnih tehnologija u turizmu
 3. Međukulturna komunikacija u turizmu
 4. Utjecaj jezika na iskustvo turista
 5. Jezik u marketingu i promicanju turističkih destinacija
 6. Uloga jezika u kulturnom turizmu

Medicina i javno zdravstvo

 1. Medicinska terminologija i jezična uporaba u zdravstvenoj zaštiti
 2. Međukulturna komunikacija u zdravstvu
 3. Zdravstvena pismenost i komunikacija s pacijentima
 4. Jezik u promidžbi zdravoga načina života i prevencije bolesti
 5. Upotreba jezičnih tehnologija u zdravstvu
 6. Analiza diskursa medicinskih i javnozdravstvenih rasprava

Prihvaćaju se radovi i paneli koji se usredotočuju na bilo koji jezik i zasnivaju se na bilo kojoj relevantnoj teorijskoj podlozi. Posebno su dobrodošli interdisciplinarni radovi i paneli. Sažeci prolaze dvostruko slijepu recenziju dvaju recenzenata. Ocjenjuje se relevantnost teme, znanstveni doprinos i metodologija istraživanja. Radni jezici konferencije su engleski i hrvatski.

Plenarni predavači

Počašćeni smo što su sljedeći ugledni znanstvenici pristali održati svoja plenarna predavanja na konferenciji:

Maja Miličević Petrović

UNIVERSITY of bologna

Izvanredni profesor

Događaji

Panel sekcija: Nova generacija jezičnih stručnjaka: Rezultati projekta UPSKILLS

Sudionici: Tihana Kraš, Maja Miličević Petrović, Martina Podboj i Marko Simonović.
UPSKILLS (UPgrading the SKIlls of Linguistics and Language Students) (Unapređenje vještina studenata lingvistike i jezika) strateško je partnerstvo za visoko obrazovanje između institucija (prvenstveno sveučilišta) iz Austrije, Hrvatske, Italije, Malte (koordinator), Nizozemske, Srbije i Švicarske koje financira program Erasmus+ Europske unije i švicarska agencija Movetia. Cilj je projekta identificirati i otkloniti nedostatke u vještinama studenata lingvistike i jezika kako bi se poboljšala njihova zapošljivost, a oni bolje pripremili za poslove u znanosti i industriji. Kako bi postigli ovaj cilj, projektni partneri razvili su javno dostupne materijale za poučavanje i učenje koji mogu biti integrirani u postojeće i buduće sveučilišne studijske programe, smjernice za poučavanje temeljeno na istraživanju i edukativne igre. Događaj će sadržavati pregled tih rezultata i plenarno predavanje Maje Miličević Petrović sa Sveučilišta u Bologni. Događaj će se održati 28. rujna 2023.

Okrugli stol: Karijerni prijelazi iz lingvistike u znanost o podacima i šire: uspješne priče i savjeti

Sudionici: Caterina Bonan, Benedikt Perak i Dorjana Širola.
Moderatorica: Tihana Kraš.
Ovaj će događaj uključiti znanstvenike i stručnjake koji su uspješno prešli iz lingvistike u znanost o podacima ili druga srodna područja. Sudionici okruglog stola podijelit će svoja osobna iskustva, uvide, izazove i prilike s kojima su se susreli tijekom prijelaza u karijeri. Osim toga, podijelit će savjete, primjere dobre prakse i praktične savjete za druge koji razmišljaju o sličnoj promjeni karijere.
Događaj će se održati 28. rujna 2023., a organiziraju ga članice projekta UPSKILLS u Hrvatskoj Tihana Kraš (voditeljica tima), Sandra Marman i Martina Podboj.

Okrugli stol : Lingvistika i veliki jezični modeli

Moderatorice: Maja Miličević Petrović i Kristina Despot.
Sudionici: Tanja Samardžić (introductory lecture), Tony Veale, Nikola Ljubešić, Marko Tadić, Simon Krek, Benedkt Perak, Vuk Batanović
Ovaj događaj će omogućiti raspravu o tome kako veliki jezični modeli revolucioniraju obradu jezika, prijevod i analizu teksta, omogućujući otkrivanje novih jezičnih uzoraka i fenomena. Sudionici će opisati potencijal ovih modela za poboljšanje razumijevanja ljudskih jezika i njihovu primjenu u različitim područjima jezičnih istraživanja.
Događaj će se održati 29. rujna 2023. u suradnji s  Regional Language Data Initiative (Reldi), Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje (IHJJ) i  European Lexicographic Infrastructure (ELEXIS). 

Radionica: Upravljanje istraživačkim podacima

Ponovna upotreba podataka je moguća samo ako se podaci pravilno upravljaju tijekom cijelog životnog ciklusa istraživačkog projekta, od konceptualizacije ideja do objavljivanja podataka i rezultata. Ova radionica koristit će prilagođeni sadržaj iz CESSDA Vodiča za upravljanje podacima (Data Management Expert Guide) , pružajući priliku istraživačima da steknu dublje razumijevanje odabranih tema upravljanja podacima relevantnih za upravljanje jezičnim podacima.
Voditelji radionice: Marijana Glavica i Vedran Halamić

Partnerski događaj: RIKON 2023

Ove godine, sudionici CLARC2023 imat će ekskluzivan pristup događaju koji se odvija paralelno u zgradi Filozofskog fakulteta –RIKON 2023, jedinstvenoj SF & fantasy konvenciji koja se održava u Rijeci od 1997. godine, u organizaciji Udruge 3. zmaj. RIKON je najbrže rastuća i najveća fantasy konvencija u Hrvatskoj, i donosi bogatu tradiciju odlične atmosfere, umrežavanja i druženja, zanimljivih edukativnih predavanja i panela, plodnih rasprava, te brojnih vrhunskih sudionika programa. 

Program

Predaja radova

Radovi u općoj sekciji

Svaki sudionik može biti prvi autor samo jednog izlaganja na skupu. Broj zajedničkih izlaganja nije ograničen. Autori imaju na raspolaganju 15 minuta za izlaganje rada, nakon čega slijedi desetominutna rasprava.

Upute za autore

Prošireni sažetak (do 31. 10. srpnja 2023)
Za sudjelovanje na skupu autori potrebno je predati prošireni sažetak rada. Prošireni sažeci bit će objavljeni u Knjizi sažetaka prije početka skupa. Prošireni sažetak treba biti 1-3 stranice, oblikovan prema obrascu za predaju sažetka koji je dostupan na sljedećoj poveznici:
Word obrazac

Full papers
(by November 1st 2023)
! Participating in CLARC2023 does not require the submission of a full paper ! The full papers will be published after the conference, in the conference proceedings on the conference website under the Creative Commons license after the conference.
The full papers should be 6–8 pages,
formatted according to the conference guidelines:
Word template

Prošireni sažeci i cjeloviti radovi mogu biti objavljeni na jednom od službenih jezika konferencije (hrvatski ili engleski). 

Uplata kotizacije

Rana uplata: 15. srpnja – 1. rujna 2023.
Naknada: 95 EUR

Kasna uplata: 1. rujna –28. rujna 2023.
Naknada: 145 EUR

Kotizacija za slušače na konferenciji i doktorande za tri dana iznosi 80 EUR, dok je dnevna kotizacija 60 EUR.
PRIJAVNI OBRAZAC

Uplata za: Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, HR-51000 Rijeka
IBAN: HR9123600001101536455 (Zagrebačka banka d.d.) 
POZIV NA BROJ: OIB | ID number-26
OPIS: CLARC 2023 name and surname 

U kotizaciju su uključeni troškovi konferencijskih materijala za sudionike te osvježenja u stankama. Nije moguća uplata kotizacije na licu mjesta.

Mjesto održavanja skupa

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, Croatia

Konferencijska večera

Petak | Friday 29.9.2023. ~20:00

Konferencijska večera održat će se u restoranu Trsatica, smještenom na predivnom Trsatu. Restoran se ponosi svojom izvrsnom gastronomskom ponudom i nudi panoramski pogled na Rijeku. Nalazi se u neposrednoj blizini znamenite Trsatske gradine i Trsatskog svetišta. Više informacija o restoranu možete pronaći na https://restaurant-trsatica.com/.

Cijena konferencijske večere iznosi 34 EU i uplaćuje se u restoranu.

Za sve koji žele nastaviti s druženjem nakon večere, blizina restorana pruža savršenu priliku za sudjelovanje u RIKON festivalu na Filozofskom fakultetu ili za iskustvo K-POP PARTY-a u klubu Palach.

O Rijeci

Važni datumi

Datum konferencije: 28 – 30. rujna, 2023
Sažetak predaja: 31.(10.) srpnja, 2023
Puni rad predaja : 1 .studeni, 2023
Obavijest o prihvaćanju rada : 15. srpnja -1. kolovoza, 2023 
Najava programa: 15. kolovoza, 2023

Programski odbor

Mirjana Crnić Novosel (Institute of Croatian Language and Linguistics), Branka Drljača Margić (University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences), Koraljka Kuzman Šlogar (DARIAH-HR), Cecilija Jurčić Katunar (University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences), Tihana Kraš (University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences), Mihaela Matešić (University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences), Benedikt Perak (University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences), Diana Stolac (University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences), Zvjezdana Vrzić (New York University; University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences), Boris Pritchard (University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies), Mirjana Borucinsky, Anita Memišević (University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences), Isabella Matticchio (University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences), Lucia Načinović Prskalo, Marija Brkić Bakarić (University of Rijeka, Faculty of Informatics and Digital Technologies), Alessandra Molino (University of Turin), Slobodanka Dimova (University of Copenhagen), Agnes Pisanski Peterlin (University of Ljubljana), Ljubica Leone (University of Verona).

Organizacijski odbor

Mirjana Crnić Novosel, Branka Drljača Margić, Maja Đurđulov, Cecilija Jurčić Katunar, Tihana Kraš, Mihaela Matešić, Benedikt Perak, Iva Peršić, Zvjezdana Vrzić, Martina Podboj, Mirjana Borucinsky, Anita Memišević,  Isabella, Matticchio, Lucia Načinović Prskalo, Jasna Bićanić, Sandra Jukić

Kontakt

Kontaktirajte nas putem e pošte na: bperak @ uniri.hr s predmetom: CLARC2023

Novosti

Prethodne CLARC konferencije

Centar za istraživanje jezika (CLAR) ponosni je organizator konferencije CLARC, ugledne međunarodne konferencijske serije. Tijekom godina, CLARC je istraživao niz tema, od jezične raznolikosti do planiranja jezika i politika, predstavljajući najnovija istraživanja u području jezika i kulture.

CLARC 2021 – Jezik i kultura (Language and culture)
CLARC 2018 – Jezična raznolikost (Perspectives on linguistic diversity)
CLARC 2016 – Jezično planiranje i jezične politike (Perspectives on Language Planning and Policies)
CLARC 2015 – Jezična istraživanja (Language research)

HR