CJI PREDAVANJE: dr. sc. Andrew Hodges “Hrvatski jezični aktivizam u Srbiji” 2.3.2017.

dr. sc. Andrew Hodges

Centar za napredne studije Jugoistočne Europe, Sveučilište u Rijeci

“Hrvatski jezični aktivizam u Srbiji”

Četvrtak, 2. 3. 2017.

Predavaonica 104, Filozofski fakultet u Rijeci

14:00 – 15:30

Sažetak predavanja:

U predavanju se bavim pitanjem hrvatskog jezičnog aktivizma u Srbiji, ponajviše promicanjem korištenja hrvatskog standarda, poglavito u učionici. Broj osoba upisanih u hrvatske razrede je nevelik, a to je činjenica koju mnogi jezični aktivisti smatraju problematičnom. Koristeći uvide iz antropologije države analiziram takve aktivnosti kroz optiku (i) stvaranja hrvatskih „državnih učinaka“ (Trouillot, 2001) i (ii) suprotstavljanja integriranog jezičnog tržišta u kome srpski standard prevladava. Posebnu pažnju posvećujem stvaranju novih jezičnih registara i jezičnim ideologijama povezanim uz njih. Govorit ću također o različitim diskursima o nastavi prisutnim kod aktivista za hrvatski jezik, posebno u mjestima gdje se ta nastava odvija. Stečeni uvidi bit će od koristi za razumijevanje stvaranja jezičnih tržišta i uspostavljanje jezičnih i društvenih hegemonija u drugim manjinskim kontekstima.

HR