Centar za jezična istraživanja

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

O nama

Centar za jezična istraživanja (CJI) je multidisciplinarni centar usmjeren na istraživanje jezika iz perspektive različitih humanističkih i društvenih znanstvenih disciplina. Centar je osnovan u ožujku 2015. godine u cilju poticanja suradnje među istraživačima koji djeluju pri Filozofskom fakultetu u Rijeci a povezani su interesom za fenomen jezika i multidisciplinarno istraživanje. Njihovom suradnjom i radom na zajedničkim projektima želi se pospješiti proučavanje jezika na Sveučilištu u Rijeci i u Hrvatskoj.

Tijekom 2015./2016. akademske godine, CJI će organizirati redovita predavanja članova i gostiju te sastanke radnih skupina posvećenih  specifičnim jezičnim temama. U lipnju 2016. godine, CJI će organizirati drugu međunarodnu konferenciju.

Glavni ciljevi Centra za jezična istraživanja su:

  • Razvijanje nacionalne suradnje sa sveučilišnim odsjecima i centrima koji se bave jezičnim istraživanjima
  • Unapređivanje jezičnih istraživanja u Hrvatskoj u suradnji s međunarodnim znanstvenim institucijama
  • Organiziranje međunarodnih znanstvenih skupova i gostujućih predavanja
  • Izvođenje ljetnih radionica i programa za daljnje obrazovanje istraživača
  • Razmjena istraživača

Osim podrške raznovrsnim i multidisciplinarnim pristupima proučavanju fenomena jezika kao i istraživanju različitih pojedinačnih jezika, Centar također podržava:

  • Promicanje jezične raznovrsnosti u Hrvatskoj putem proučavanja hrvatskih narječja, manjinskih, ugroženih i manje proučavanih jezika koji se govore u Hrvatskoj, te višejezičnosti
  • Razvijanje kvantitavnih pristupa istraživanju jezika u Hrvatskoj putem primjene metodologija korpusnih istraživanja i sastavljanje jezičnih korpusa
  • Korištenje metoda jezičnog dokumentiranja i arhiviranja te deskriptivne lingvistike i lingvističke tipologije u sklopu jezičnih istraživanja u Hrvatskoj
  • Primjenjivanje interdisciplinarnih metoda u proučavanju formiranja kulturnih obrazaca kroz intersubjektivnu komunikaciju

Voditeljica: Tihana Kraš

Zamjenica voditeljice: Diana Stolac