CJI predavanje: dr. sc. Silvana Vranić, “Jezične promjene u nekim sjevernočakavskim govorima”

wp_20161103_14_04_40_pro

dr. sc. Silvana Vranić, “Jezične promjene u nekim sjevernočakavskim govorima”

Četvrtak, 3. 11. 2016.

Predavaonica 104, Filozofski fakultet u Rijeci

14:00 – 15:30

 

 

Tradicionalna ruralna dijalektologija nije se najuspješnije nosila s fenomenom varijabilnosti ili promjenjivosti određenoga idioma, u prvom redu zbog strukturalističkoga pristupa proučavanju organskih idioma s ciljem opisivanja sustava, jezika. Premda dijalektolozi polaze od ogleda pojedinoga mjesnoga govora, dakle ostvaraja da bi opisali gramatičke razine pojedinoga mjesnoga govora, nastoje i u dijelu o fonetici zapisivati ono što odrede sustavom, odnosno ostvaraje većine govornika, zanemarujući komunikacijske značajke ogleda govora. Napomene o odmacima od ovjere tzv. NORM ispitanika i o paralelnim ostvarajima, uglavnom u mlađih ispitanika, donose se u bilješkama i ne promatraju se u svjetlu jezičnih promjena, kao što se čini unutar urbane dijalektologije. No, iako nedovoljne, i takve opservacije dovode do zaključaka o lingvističkoj varijabilnosti pojedinoga sustava, odnosno smjeru njegova razvoja. U izlaganju će se na temelju vlastitih terenskih istraživanja autorice izdvojiti značajke koje potvrđuju evidentne promjene u nekoliko punktova sjevernočakavskoga područja.

HR