CJI predavanje: Mirjana Borucinsky – Primjena metoda korpusne lingvistike u jezikoslovnim istraživanjima. 12.12.2023. 14:00, F-106

Centar za jezična istraživanja Filozofskog fakulteta u Rijeci poziva vas na predstavljanje knjige Primjena metoda korpusne lingvistike u jezikoslovnim istraživanjima autorice Mirjane Borucinsky (Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci). 

Predavanje će se održati u utorak 12. prosinca 2023. u 14 sati u predavaonici F-106 Filozofskog fakulteta u Rijeci (Sveučilišna avenija 4). 

U knjizi se preispituju mogućnosti dostupnih računalnojezikoslovnih alata i resursa za hrvatski jezik, koji pripada jezicima sa slabije razvijenim jezičnim tehnologijama. S obzirom na to da korpusi omogućuju uvid u jezik kojemu se ne može pristupiti izravno, već samo preko njegova ostvaraja, postavlja se i pitanje mogu li se korpusni podaci adekvatno ponoviti i mjeriti. Ovaj problem preispituje se iz nekoliko perspektiva.  

Knjiga je prvenstveno zamišljena kao studija prednosti i nedostataka metoda korpusne lingvistike u obradi hrvatskoga jezika. Uz to se ukazuje i na potrebu za interdisciplinarnim pristupom proučavanju jezika te daljnjim obrazovanjem i usavršavanjem jezikoslovaca u području korpusne lingvistike. Iako knjiga nema primarnu pedagošku namjenu, može poslužiti kao literatura na kolegijima koji se bave korpusnom lingvistikom, odnosno može biti korisna studentima diplomskih i poslijediplomskih studija filološkoga smjera. 

Link na predavanje.

HR