Centar za jezična istraživanja

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Benedikt Perak

bperak@ffri.hr

https://portal.uniri.hr/portfelj/1078

https://scholar.google.hr/citations?user=8kW9x1MAAAAJ&hl=en

https://www.researchgate.net/profile/Benedikt_Perak

Viši asistent, Odsjek za kulturalne studije, Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

Znanstveni interesi

analiza intersubjektivne komunikacije emocija, subjektivnih stanja i društvenih pojmova iz teorijske perspektive kognitivne lingvistike, utjelovljene spoznaje, afektivne znanosti, teorije emergencije i teorije mreža.

Izabrane publikacije

Perak, Benedikt The role of metonymy in the constructionist approach to the conceptualization of emotions. In: Barcelona, Antonio & Blanco-Carrion, Olga (eds.) Describing Conceptual Metonymy in Languages: From morpheme to discourse. John Benjamins. (u pripremi za tisak 2016)
Perak, Benedikt (2015). Tematske i agentivne konstrukcije straha izvedene iz opojmljivanja unutarmjesnoga prostornog odnosa kodiranog prijedlogom u. Poznańskie Studia Slawistyczne. 9. (ISSN 2084-3011).
Perak, Benedikt (2011) The role of Embodied Cognition in Conceptualization of the Emotional Categories. Context, Review for Comparative Literature and Cultural Research. 9; (ISSN 1857-7377) 193-1-212-20.
Perak, Benedikt (2011) Jezično opojmljivanje iskustva svetog. Doprinosi kognitivne lingvistike kognitivnim znanostima o religiji. U: Primorac, Zoran (ur.) Suvremena znanost i vjera. Mostar: Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Str. 241-272. (ISBN 978-9958-690-81-5)
Perak, Benedikt (2010) Prema kognitivnoznanstvenom shvaćanju iskustva svetoga. Filozofska istraživanja. 30 , 1/2; 237-267 (ISSN 0351-4706).

Projekti

Framing the Nation and Collective Identity in Croatia: Political Rituals and the Cultural Memory of Twentieth Century Traumas; suradnik; Hrvatska zaklada za znanost

Croatian Metaphor Repository; suradnik; Hrvatska zaklada za znanost