Centar za jezična istraživanja

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Martina Blečić

 

poslijedoktorandica

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Odsjek za filozofiju

 

martina.blecic@gmail.com

UNIRI portfelj

 

Znanstveni interesi

Bavi se filozofskom jezičnom pragmatikom, posebice implicitnom i neizravnom komunikacijom. Proučava i odnos između jezika i govora te jezične pojave poput konverzacijske i konvencionalne implikature, eksplikature te impliciture. Uz to, radi na spajanju pragmatičnih istraživanja sa spoznajama iz drugih filozofskih disciplina, posebice epistemologije (na primjer, kroz pitanje o tome je li moguće svjedočiti neizravnim govornim činovima), etike (je li moguće lagati neizravnim govornim činovima) i teorije argumentacije, ali i onih iz drugih istraživačkih domena poput medija i književnosti. Trenutno su u fokusu njezinih istraživanja oblici jezične obmane i manipulacije koji nisu u skladu s tradicionalnom formalnom definicijom laži te joj predstavljaju protuprimjer. Takvo istraživanje uključuje analizu književnih, medijskih i političkih jezičnih oblika u vidu razotkrivanja govornikove namjere i slušateljevog interpretativnog procesa.

 

Izabrane publikacije

„Prednost izračunavanja pred poništavanjem implikatura: argumentacijski pristup“, Colloquium: New Philologies (u tisku)

„Do conversational implicatures express arguments?“, Croatian Journal of Philosophy, god. 17, br. 2, 2018, 335-350

„The place for conversational implicature in doctor-pacient interaction“, Prolegomena, 16., br. 2, 2017, 117-12

„The Creation of Meaning“, za zbornik u čast Michaelu Devittu, ur. Bojan Borstner, Sveučilište u Mariboru (u tisku)

„Poništavanje i zadano značenje“, zbornik Jezici i kulture u vremenu i prostoru 8, Novi Sad (u tisku)

„Slurs: How Pragmatics and Semantics Affect Ethics“ u A Word Which Bears a Sword – Inquiries into Pejoratives, N. Miščević i J. Perhat (ur.), Kruzak 2016., str. 203. – 227.

 

Projekti

Od gramatike do pragmatike, Sveučilište u Rijeci, voditeljica: dr. sc. Lada Badurina, od ožujka 2019.

Racionalnost: između logičkog ideala i svakodnevnog zaključivanja, Hrvatska zaklada za znanost IP-06-2016-2408, poslijedoktorandica, voditelj: dr. sc. Nenad Smokrović, od srpnja 2017.