Centar za jezična istraživanja

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Martina Blečić

 

poslijedoktorandica

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Odsjek za filozofiju

 

martina.blecic@gmail.com // mblecic@uniri.hr

UNIRI portfelj

 

Znanstveni interesi

Bavi se filozofskom jezičnom pragmatikom, posebice implicitnom i neizravnom komunikacijom. Proučava i odnos između jezika i govora te jezične pojave poput konverzacijske i konvencionalne implikature, eksplikature te impliciture. Uz to, radi na spajanju pragmatičnih istraživanja sa spoznajama iz drugih filozofskih disciplina, posebice epistemologije (na primjer, kroz pitanje o tome je li moguće svjedočiti neizravnim govornim činovima), etike (je li moguće lagati neizravnim govornim činovima) i teorije argumentacije, ali i onih iz drugih istraživačkih domena poput medija i književnosti. U fokusu njezinih istraživanja su i oblici jezične obmane i manipulacije koji nisu u skladu s tradicionalnom formalnom definicijom laži te joj predstavljaju protuprimjer. Takvo istraživanje uključuje analizu književnih, medijskih i političkih jezičnih oblika u vidu razotkrivanja govornikove namjere i slušateljevog interpretativnog procesa. Alate koja pruža pragmatički pogled na jezik primijenjuje i na medicinu i biologiju.

 

Izabrane publikacije

“Lažne vijesti: kako ih odrediti?” Knowledge – 38

“Shakespeareov Jago kao protuprimjer tradicionalnoj definiciji laži”, Filozofska istraživanja – 39 827-851

“Poništavanje i zadano značenje”, Jezici i kulture u vremenu i prostoru, VIII/1 – zbornik radova 611-620

„Prednost izračunavanja pred poništavanjem implikatura: argumentacijski pristup“, Colloquium: New Philologies, 2019. – 4 36-51, https://colloquium.aau.at/index.php/Colloquium/article/view/67

„Do conversational implicatures express arguments?“, Croatian Journal of Philosophy, god. 17, br. 2, 2018, 335-350

„The place for conversational implicature in doctor-pacient interaction“, Prolegomena, 16., br. 2, 2017, 117-12

„The Creation of Meaning“, chapter in an edited book in honor of Michael Devitt, ed. Bojan Borstner, Unoversity of Maribor (forthcoming)

„Poništavanje i zadano značenje“, for the collection of papers Jezici i kulture u vremenu i prostoru 8, Novi Sad (forthcoming)

„Slurs: How Pragmatics and Semantics Affect Ethics“ in A Word Which Bears a Sword – Inquiries into Pejoratives, N. Miščević i J. Perhat (eds), Kruzak 2016., str. 203. – 227.

 

 

Projekti

“Theorethical Underpinnings of Molecular Biology”, University of Rijeka, Croatian science foundation, voditelj: dr. sc. Predrag Šustar, svibanj 2020 –

Od gramatike do pragmatike, Sveučilište u Rijeci, voditeljica: dr. sc. Lada Badurina, od ožujka 2019.

Racionalnost: između logičkog ideala i svakodnevnog zaključivanja, Hrvatska zaklada za znanost IP-06-2016-2408, poslijedoktorandica, voditelj: dr. sc. Nenad Smokrović, od srpnja 2017.