Dokumentiranje vlaškog/žejanskog jezika (‘ruo’)

Suvoditeljica: Zvjezdana Vrzić

Vlaški/Žejanski (ISO 639-3 kod ‘RUO’) je visokougroženi balkanski romanski jezik, poznat u lingvistici pod nazivom ‘istrorumunjski’, koji se trenutno govori u šest sela na Istarskom poluotoku u Hrvatskoj. Govornici u Šušnjevici i četiri okolna sela nazivaju svoj jezik vlaški, a oni u sjevernijem planinskom selu Žejane nazivaju ga žejanski. Osnovni ciljevi projekta su izrada anotiranog digitalnog jezičnog korpusa sastavljenog od zvučnih i video zapisa i pisanih tekstova te dvosmjernog trojezičnog rječnika (vlaški/žejanski, hrvatski i engleski), opis sintakse vlaškog/žejanskog i studija makro- i mikro-sociolingvističkih čimbenika koji su doveli do trenutnog stanja ugroženosti jezika u Hrvatskoj i u New Yorku, SAD, gdje od 1950.-tih i 1960.-ih živi kompaktna enklava govornika iseljenika.

Srž projekta je morfosintaktičko anotiranje i prijevod na hrvatski i engleski oko 75 sati zvučnih i video snimaka u skladu sa suvremenim principima jezičnog dokumentiranja. Snimci se uglavnom sastoje od usmene povijesti i narativa. Uz to, dvije vrijedne zbirke tekstova prikupljenih 1920.-tih i 1930.-tih će se digitalizirati, anotirati i prevesti na hrvatski i engleski. Ovaj jezični korpus je značajan i po tome što uz zvučne i video snimke onih govornika vlaškog/žejanskog koji žive u selima u Hrvatskoj uključuje i snimke govornika ovog jezika koji žive u najvećoj zajednici izvan Hrvatske – u gradu New Yorku, kao i po tome što uključuje građu iz 1920.-tih i 1930.-tih. Na taj će način ovaj korpus omogućiti uvid u dijakronijsku i sinkronijsku varijabilnost ovog jezika u posljednjih stotinjak godina i u jezik dvije matične jezične zajednice i jedne zajednice koja je u dijaspori. Ostali rad na projektu će otvoriti istraživačke mogućnosti koje su dosada nedostajale: a) rječnik, najveći do sada, sadržavati će leksičku građu koja će odražavati dijakronijsku i sinkronijsku varijabilnost i bit će jedini rječnik s prijevodima na engleskom jeziku, a b) sintaktički opis jezika, koji je jedan od zadataka projekta, će doprinjeti razumijevanju odnosa jezika s ostalim jezičnim granama unutar balkanskog romanskog kao i s ostalim jezicima u Balkanskom jezičnom savezu.

Iako je glavni cilj projekta dokumentiranje i deskripcija visokougroženog jezika, on će istovremeno educirati govornike vezano za vrednovanje jezika i hitnoću njegovog sveobuhvatnog dokumentiranja. Projekt će zainteresiranim govornicima omogućiti da steknu znanja vezana za dokumentacijske tehnike. Također će dati poticaj govornicima da se u projekt aktivnije uključe. Projektni materijali će biti dostupni članovima zajednice preko web stranica i/ili putem lokalnih udruga. Kroz svoju usredotočenost na članove zajednice, projekt se nadovezuje na i nadopunjuje višegodišnje aktivnosti voditeljice vezane za rad s članovima zajednice u sklopu projekta Očuvanje vlaškog i žejanskog jezika.

HR