Mirela Fuš

 

Doktorandica

Sveučilište u St Andrewsu i Sveučlište u Oslu

 

mirela.fus@gmail.com

Web-stranica

 

Znanstveni interesi

Moji istraživački interesi primarno uključuju filozofsku metodologiju i filozofiju jezika, kao i relevantna područja iz društvene ontologije i feminističke teorije. Detaljnije, moje istraživanje pridonosi recentnim doprinosima u području konceptualnog inžinjerstva te području generičkih rečenica za društvene vrste.

 

Izabrane publikacije

Fuš, M. 2016. Comments on Inan’s Notions of Objectual and Propositional Curiosity. Croatian Journal of Philosophy Vol. 18, No. 48: 313-325.

Fuš, M. 2016. Pejoratives as Social Kinds: Objections to Miscevic’s Account. In A Word Which Bears a Sword: Inquiries into Pejoratives, ur. N. Miscevic i J.Perhat, 179-202. Zagreb: KruZak.

Fuš, M. 2013. An Acquaintance Constraint and a Cognitive Significance Constraint on Singular Thought. Balkan Journal of Philosophy Vol. 5, No. 2: 163-174.

Fuš, M. 2013. Bach’s Constraint on Extending Acquaintance: Some Questions and a Modest  Proposal. Croatian Journal of Philosophy Vol. 8, No. 38: 201-216.

 

Projekti

ConceptLab: suradnica, Toppforsk project (2016-2021), Norwegian Research Council, https://www.hf.uio.no/ifikk/english/research/projects/cl/

HR