Mirjana Crnić Novosel

mcrnic@ihjj.hr

Znanstvena novakinja, Podružnica Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Rijeci

Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet u Rijeci

http://ihjj.hr/profile/mirjana-crnic-novosel/13/

 

Znanstveni interesi

Mirjana Crnić Novosel u svojim se istraživanjima primarno bavi dijalektologijom hrvatskoga jezika, posebice novoštokavskim ikavskim dijalektom te ostalim dijalektima na području sjevernoga hrvatskog primorja i Gorskoga kotara. Ostala su joj područja interesa sociolingvistika, kontaktna lingvistika i glagoljaštvo.

 

Izabrane publikacije

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=328721

http://scholar.google.hr/citations?user=oXYIhQkAAAAJ&hl=hr

 

Projekti

Prilozi za istraživanja čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske (voditeljica projektnoga tima: prof. dr. sc. Silvana Vranić).

HR