4. SCIMETH-2019

4. simpozij SCIMETH
Digitalni alati i resursi u jezikoslovlju   15. svibnja 2019.

Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka

PROGRAM

9:15 – 9:45 Registracija sudionika
9:45 – 10:00 Otvaranje simpozija
10:00 – 11:00 Tomaž Erjavec, Institut Jožef Stefan, Slovenija Introduction to the research infrastructure CLARIN

11:00 – 11:30 Stanka za kavu
11:30 – 12:30  Nikola Ljubešić, Institut Jožef Stefan, Slovenija Repozitorij i mrežni servisi infrastrukture CLARIN.SI

12:30 – 13:30 Stanka za zajednički ručak svih sudionika

13:30 – 14:15 Ivana Lalli Paćelat, Sveučilište u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije O specijaliziranim i prijevodnim korpusima i njihovoj uporabi
14:15 – 15:00 Ivana Filipović Petrović, Zavod za lingvistička istraživanja HAZU i Jelena Parizoska, Učiteljski fakultet u Zagrebu Sketch Engine i Lexonomy: digitalni alati za izradu Frazeološkoga rječnika hrvatskoga jezika

15:00 – 15:30 Stanka za kavu
15:30 – 16:15 Benedikt Perak, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Stvaranje i analiza korpusa parlamentarnih debata

16:15 – 18:00 Okrugli stol: Računalni resursi i alati u lingvističkim istraživanjima moderator: Benedikt Perak

Simpozij se održava na I. katu Filozofskoga fakulteta, Sveučilišna avenija 4: – registracija sudionika: pokraj predavaonice F-139 – predavanja i okrugli stol: predavaonica F-139

ČLANOVI ORGANIZACIJSKOGA ODBORA

Mihaela Matešić, predsjednica Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku

Tihana Kraš, voditeljica Centra za jezična istraživanja

Anita Memišević, tajnica Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku

Anastazija Vlastelić, Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka, predsjednica Organizacijskoga odbora

Benedikt Perak, Laboratorij za istraživanje kulturne složenosti, potpredsjednik Organizacijskoga odbora

Martina Blečić, Centar za jezična istraživanja

Cecilija Jurčić Katunar, Centar za jezična istraživanja

Borana Morić-Mohorovičić, Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka

Jakob Patekar, Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka

Petra Radošević, Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka

Diana Stolac, Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka

Iris Vidmar, Centar za jezična istraživanja

Zvjezdana Vrzić, Centar za jezična istraživanja

HR