CLARC 2016 Poziv

Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike

Međunarodni znanstveni skup

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

3., 4.  i 5. lipnja 2016.


Knjiga sažetaka | Poziv | Popis tema | Programski/organizacijski odbor | Jezici skupa | Prijava | Kotizacija | Prijevoz i smještaj | Objavljivanje radova | Važni datumi | Kontakt


Centar za jezična istraživanja (CJI) pri Filozofskome fakultetu u Rijeci, u suradnji s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje (IHJJ), organizira međunarodni znanstveni skup posvećen jezičnomu planiranju i jezičnoj politici (jezičnim politikama).

Mogućnost prijave izlaganja otvorena je za bilo koju temu iz područja jezičnoga planiranja i jezične politike (jezičnih politika) bilo iz perspektive različitih jezikoslovnih disciplina bilo iz perspektive drugih humanističkih i društvenih znanosti. Prijedlozi izlaganja mogu se odnositi na bilo koji jezik, društveni kontekst ili povijesno razdoblje, a bit će svrstani u opći dio skupa.

U okviru skupa, u suradnji s IHJJ-om, organiziramo i posebnu sekciju pod nazivom Četvrt stoljeća samostalnoga razvoja hrvatskoga jezika. U sklopu te sekcije očekujemo izlaganja u kojima se pitanja jezičnoga planiranja i jezičnih politika razmatraju s obzirom na okolnosti i stanje u hrvatskome jeziku od 1990. godine naovamo.

Povratak na vrh


Popis tema

U tome smislu slobodni smo preporučiti sljedeći popis tema, koji se može proširiti i drugim sličnim temama:

 • Planiranje statusa (definiranje komunikacijskoga prostora i dosega svih idioma u javnoj komunikaciji)
 • Planiranje korpusa (standardizacija i normiranje jezika)
 • Institucionalizirano djelovanje na jezik (uloga institucija u razvoju standardnoga jezika te u promicanju i očuvanju jezične kulture)
 • Provođenje jezične politike u praksi
 • Jezične tehnologije u službi jezične standardizacije
 • Standard i nestandardni idiom(i)
 • Stavovi prema idiomima vlastitoga jezika
 • Elementi jezične politike
 • Državna jezična politika
 • Direktivna i liberalna jezična politika
 • Eksplicitna (službena) i implicitna (prešutna) jezična politika
 • Društveni kontekst jezične politike
 • Jezična politika kao dio opće politike
 • Jezična politika kao dio lingvistike
 • Jezik kao instrument političke (društvene) kontrole
 • Jezična ideologija
 • Jezik javne komunikacije kao objekt ideologizacije
 • Jezična politika i politički diskurs
 • Uloga medija u oblikovanju i provedbi jezične politike
 • Jezična manipulacija: politička retorika
 • Normativni priručnici: rječnici (jednojezični i višejezični, opći, stručni i terminološki), gramatike, pravopisi, jezični savjetnici
 • Standardizacija i restandardizacija u pravopisu, pravogovoru, gramatici i leksiku
 • Pojam i mjesto uzusa u standardizaciji i restandardizaciji
 • Jezični purizam
 • Novogovor i politička korektnost
 • Pomodnost i prestiž u jeziku
 • Razvoj jezične kulture – problem zakona o jeziku
 • Jezična, komunikacijska i pragmatička kompetencija
 • Govoreni i pisani jezik (odnos prema normi)
 • Kultura verbalnog komuniciranja (pragmatika i retorika)
 • Izumiranje i oživljavanje jezika (idioma)
 • Novije dijalektološke teorije i istraživanja dijalekata u okvirima jezičnoga planiranja i jezične politike
 • Status i korpus urbanih dijalekata (odnos urbanih dijalekata prema tradicionalnim dijalektima i prema standardnome jeziku te mjesto urbanih dijalekata u sociokulturnoj hijerarhiji)
 • Jezici manjinskih skupina u kontekstu jezičnoga planiranja i jezične politike (jezičnih politika)
 • Provedba posebnih jezičnih prava – obrazovanje i jezici manjinskih skupina, mediji i jezici manjinskih skupina
 • Jezik i identitet
 • Izazovi globalne komunikacije – jezični imperijalizam
 • Budućnost jezične raznolikosti – mali i veliki jezici

Povratak na vrh


Programski/organizacijski odbor

 • Mihaela Matešić, predsjednica
 • Ermina Ramadanović, potpredsjednica
 • Zvjezdana Vrzić, potpredsjednica
 • Mirjana Crnić Novosel, tajnica
 • Perina Vukša Nahod, tajnica
 • Diana Stolac
 • Željko Jozić
 • Aneta Stojić
 • Branka Drljača Margić
 • Gianna Mazzieri Sanković
 • Cecilija Jurčić Katunar
 • Benedikt Perak
 • Iris Vidmar
 • Mirela Fuš

Povratak na vrh


Jezici skupa

hrvatski i engleski

Povratak na vrh


Prijava

Predviđeno trajanje izlaganja je 20 minuta, a nakon svakoga izlaganja slijedi desetominutna rasprava. Za prijavu izlaganja potrebno je putem sustava EasyAbs, na poveznici:

http://linguistlist.org/easyabs/clarc2016

Molimo dostaviti u odgovarajućemu formatu (.pdf, .doc ili .docx) naslov, sažetak od 500 riječi te tri ključne riječi:

 1. na hrvatskome i engleskome jeziku ili
 2. na engleskome jeziku.

Radi očuvanja anonimnosti tijekom recenzentskoga postupka naslov, sažetak i ključne riječi ne smiju sadržavati ime i prezime autora.

Rok za predaju prijedloga je 25. veljače 2016. godine.

Jedan autor može prijaviti do dva izlaganja uz uvjet da su oba izlaganja u suautorstvu ili je jedno izlaganje samostalno, a drugo u suautorstvu.

Nakon recenzentskoga postupka obavijest o prihvaćanju sažetaka sudionici će primiti do 15. ožujka 2016. godine.

Povratak na vrh


Kotizacija

Kotizacija uključuje troškove tiskanja knjige sažetaka, kongresne materijale i osvježenja u stankama.
Tiskanu knjigu prihvaćenih sažetaka sudionici će dobiti pri registraciji na skupu.

 • Iznos kotizacije

Uplate iz inozemstva: 60 EUR (rana prijava), 75 EUR (kasna prijava)

Uplate iz Hrvatske: 450 HRK (rana prijava), 570 HRK (kasna prijava)

 • Datum uplate

Za ranu prijavu kotizaciju je potrebno uplatiti od 25. veljače do 25. ožujka, a za kasnu prijavu uplate kotizacija primat će se od 26. ožujka do 25. svibnja 2016. godine.

 • Način uplate

Izlagači će uz obavijest o prihvaćanju sažetka primiti i podatke o načinu uplate kotizacije. Svi ostali sudionici podatke o načinu uplate moći će pronaći od 25. veljače 2016. godine na mrežnim stranicama skupa.

 • Kotizacija za slušače

Kotizacija za slušače na skupu CLARC2016 iznosi 225 HRK, a potrebno ju je uplatiti prema specifikacijama o uplati koje su navedene u pozivu na skup do 1. lipnja 2016. te obavezno poslati potvrdu o uplati na adresu:
clarc2016@cji.uniri.hr.

Upute za uplatu kotizacije iz Hrvatske potrebno je izvršiti nalogom za
plaćanje prema sljedećim odrednicama:

– ime i prezime te točna adresa uplatitelja
– primatelj: Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka
– IBAN: HR9123600001101536455 (Zagrebačka banka d. d., Zagreb, Paromlinska 2)
– u poziv na broj odobrenja upisati: 6615111-18
– iznos kotizacije: 450 HRK (rana prijava, do 25. ožujka 2016.), 570 HRK
(kasna prijava, od 26. ožujka do 25. svibnja 2016.).

Povratak na vrh


Prijevoz i smještaj

Organizator ne može snositi troškove smještaja i prijevoza sudionika. Informacije o smještaju možete naći na ovoj stranici.

Povratak na vrh


Objavljivanje radova

Radovi sa skupa predani do 1. rujna 2016. bit će objavljeni u časopisu Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (br. 42/2 2016.) te će biti recenzirani prema uobičajenome recenzentskom postupku toga časopisa.

Povratak na vrh


Važni datumi

Prijava: 25. veljače 2016.

Obavijest o prihvaćanju sažetaka: do 15. ožujka 2016.

Uplata kotizacije:

 • rana prijava: do 25. ožujka 2016.
 • kasna prijava od 26. ožujka do 25. svibnja 2016.

Održavanje skupa: 3., 4. i 5. lipnja 2016.

Slanje rukopisa: 1. rujna 2016.

Povratak na vrh


Očekujući vašu prijavu, najsrdačnije vas pozdravljamo!

Za Programski/organizacijski odbor:

dr. sc. Mihaela Matešić, predsjednica

Povratak na vrh


Kontakt

dr. sc. Mirjana Crnić Novosel, tajnica

Adresa e-pošte: clarc2016@cji.uniri.hr

Povratak na vrh


HR