Terenska jezična istraživanja

Radna skupina Terenska jezična istraživanja (TeJI) bavi se razmjenom iskustava i znanja o empirijski zasnovanim istraživanjima o jeziku koja se temelje na prikupljanju jezične građe – prije svega, ali ne i isključivo – na terenu, u izravnom kontaktu s govornicima i zajednicama.

Skupina će se, dakle, baviti pitanjima metodologije prikupljanja, obrade i pohranjivanja jezične građe, te alatima koji se koristi pri ovakvom istraživačkom radu. Primjeri nekih mogućih aktivnosti i tema su: rasprava o najnovijim i klasičnim radovima o terenskim jezičnim istraživanjima; prezentacije članova i pozvanih predavača o vlastitim terenskim istraživačkim iskustvima; radionice posvećene softveru i tehničkoj opremi; metodologija terenskog rada u različitim lingvističkim poddisciplinama; izrada jezičnih korpusa i arhiviranje građe; etička pitanja; pisanje prijedloga za financiranje projekata i izvori financiranja i slično.

Skupinaa je otvorenog tipa, pa u njoj mogu sudjelovati članovi CJI-a ali i svi drugi zainteresirani znanstvenici, doktorandi i studenti FFRI-ja.

Voditeljica: Zvjezdana Vrzić

HR