SCIMETH 2021

5. simpozij SCIMETH

Suvremene metode obrade jezika

23. lipnja 2021.

Filozofski fakultet u Rijeci – u virtualnom okruženju na platformi Zoom

Centar za jezična istraživanja (CJI) i Laboratorij za istraživanje kulturne složenosti (LIKS) Filozofskoga fakulteta u Rijeci u suradnji s Hrvatskim društvom za primijenjenu lingvistiku (Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka) 23. lipnja 2021. organizira znanstveni simpozij SCIMETH – Suvremene računalne metode obrade jezika kao jednodnevni pretkonferencijski događaj u sklopu međunarodnoga znanstvenoga skupa Centra za jezična istraživanja CLARC2021, koji će se održati od 24. do 26. lipnja 2021. na Filozofskome fakultetu u Rijeci – u virtualnom okruženju na platformi Zoom.

Simpozij okuplja sve znanstvenike, a posebice doktorande i poslijedoktorande u bilo kojoj grani filologije koji su zainteresirani za nove spoznaje o suvremenim metodama obrade jezika i/ili se i sami u svome radu koriste takvim metodama. Također, kao slušači dobrodošli su i studenti diplomskih studija.

HR