Centar za jezična istraživanja

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ELA)

Objavljeno 09/10/2015

Suradnica: Silvana Vranić

Projekt Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti


Vrati se natrag »