SCIMETH 2018. 2.5.2018. FFRI

 SCIMETH 2018:  2. svibnja 2018.

Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, HR-51000 Rijeka

Centar za jezična istraživanja (CJI) Filozofskoga fakulteta u Rijeci u suradnji s Hrvatskim društvom za primijenjenu lingvistiku (Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka) organizira 2. svibnja 2018. znanstveni simpozij SCIMETH – Etička pitanja u suvremenim lingvističkim istraživanjima kao pretkonferencijski događaj u sklopu 32. međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, koji će se održati od 3. do 5. svibnja 2018. godine na Filozofskome fakultetu u Rijeci. Simpozij okuplja sve znanstvenike, a posebice doktorande i poslijedoktorande u bilo kojoj grani filologije, koji su zainteresirani za nove spoznaje o etičkim izazovima u lingvističkim istraživanjima i/ili su i sami u svome radu bili suočeni s nekom etičkom dvojbom. Također, kao slušači dobrodošli su i studenti diplomskih studija.

Više o SCIMETH2018

HR