CJI predavanje – dr. sc. Blaženka Martinović: S naglaskom kroz suvremene priručnike

dr. sc. Blaženka Martinović

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

S naglaskom kroz suvremene priručnike

četvrtak, 18. siječnja 2018. 14 sati, predavaonica 302

Suvremeni priručnici hrvatskoga jezika sve više pozornost s lingvističkih kompetencija usmjeravaju na komunikacijske kompetencije, na putu od normativnoga prema funkcionalnome. Izlaganje se osvrće na naglasnu normu te se motri koliko se naglasna norma u suvremenim priručnicima približila pragmatičnosti, koliko priručnici nude stjecanje pragmatične stručnosti na razini funkcionalne jezične primjene te koliko se naglasnoj normi pridaje pozornosti (u uvjetima nepostojanja ortoepskoga priručnika). Rezultati istraživanja pokazuju da zapisana naglasna norma uvelike zaostaje za ostalim normama u komunikacijskome smislu te da je ponajmanje prikazana u svome raslojavanju.

HR