CJI predavanje: doc. dr. sc. Elenmari Pletikos Olof, “Hrvatski naglasni sustav između udarnog i visinskog: privid i činjenice”

PREDAVANJE:

 

doc. dr. sc. Elenmari Pletikos Olof

Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 

Hrvatski naglasni sustav između udarnog i visinskog: privid i činjenice

 

četvrtak, 25. travnja 2019.

14:00 sati, predavaonica 232

 

U hrvatskom standardnom jeziku opisan je visinski naglasni sustav koji u svom repertoaru ima četiri naglaska i zanaglasnu dužinu. U predavanju će se predstaviti fonetska istraživanja naglasaka koja pokazuju kakav se sve naglasni inventar pojavljuje kod govornika hrvatskoga jezika kada imaju zadatak govoriti standardom: od četveronaglasnog visinskog sustava koji ostvaruju govornici čiji je polazni idiom novoštokavski govor, do jednonaglasnog udarnog sustava koji ostvaruju govornici s polaznim idiomima s kajkavskog područja. Najzanimljiviji rezultati su naglasci govornika na čiji su govor utjecali različiti govorni uzori i različite okoline, tj. govornici kod kojih se „miješaju“ i visinski i udarni naglasni sustav, ali je takve naglaske najteže opisati. Naime, stručnjaci različito percipiraju udarni naglasni sustav pa se postavlja pitanje je li udarni/dinamički naglasak moguće sa sigurnošću identificirati te postoji li u tzv. prihvaćenom idiomu dugouzlazni naglasak. U izlaganju će se govoriti i o rezultatima istraživanja naučljivosti hrvatskoga standardnog naglašavanja od osnovnoškolske do visokoškolske nastave te uporaba naglasaka u govoru hrvatskih jezikoslovaca kroatista.

HR