CJI predavanje: Maša Plešković, prof., “Istraživanje fijumanskoga dijalekta – izazovi, rezultati i preporuke za očuvanje”

Poziv na predavanje

Maša Plešković, prof.

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Istraživanje fijumanskoga dijalekta – izazovi, rezultati i preporuke za očuvanje

četvrtak, 30. svibnja 2019.

14:00 sati, predavaonica 104

 

Fijumanski dijalekt romanski je idiom kojim se u gradu Rijeci govori već najmanje šesto godina, a čija se vitalnost i mogućnost očuvanja na početku 21. stoljeća sve češće dovode u pitanje. U izlaganju se iznose rezultati sociolingvističkoga istraživanja provedenoga kvantitativnim i kvalitativnim metodama među govornicima fijumanskoga, u kojem su izdvojeni pokazatelji vitalnosti toga manjinskog idioma te čimbenici koji mogu utjecati na njegovo očuvanje. Objektivni se pokazatelji, poput demografskih, statusnih i čimbenika institucijske podrške, dovode u vezu sa stavovima govornika prema fijumanskome te njihovim iskazima o vlastitome jezičnom identitetu, stupnju znanja dijalekta, međugeneracijskome prijenosu, domenama uporabe fijumanskoga, motivaciji za njegovu uporabu te ulozi relevantnih ustanova. U izlaganju se također ukazuje na poteškoće u provedbi istraživanja. S obzirom na rezultate istraživanja koji daju naznake napuštanja dijalekta, nude se smjernice pojedincima, ustanovama, cijeloj manjinskoj kao i većinskoj zajednici u nastojanjima očuvanja fijumanskoga dijalekta i višejezičnosti Rijeke.

 

 

Izlaganje se temelji na istraživanju provedenome u okviru projekta FP7 Europske unije Advancing the European Multilingual Experience (AThEME) te „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ Hrvatske zaklade za znanost.

 

HR