CJI PREDAVANJE – dr. sc. Nenad Miščević: “Rođenje pragmatike”

dr. sc. Nenad Miščević, Sveučilište u Mariboru

Rođenje pragmatike

petak, 20. listopada 2017. 14 sati, predavaonica 105

 

Sažetak:

Veći dio izlaganja posvećen je povijesnom nastanku pragmatike sredinom XX. Stoljeća. Taj nastanak lijepo ilustrira suradnju lingvistike i filozofije, s autorima poput Austina, Searlea i Gricea.
Težište razmatranja kod tih teorija nije ni jezik kao lingvistički sistem, ni pojedini formalni jezici s njihovom semantikom, već govorna djelatnost, ono što se katkad pojednostavljeno naziva “upotreba jezika”. Ta je govorna djelatnost razmatrana kao neko činjenje, rukovođeno skupom pravila i potaknuto komunikacijskom namjerom. Problemi značenja, propozicije, istinitosti, i ostala pitanja filozofijske logike i teorije značenja ulaze u domenu razmatranja, ali ne kao centralno pitanje, već kao problemi podređeni tematici govorne djelatnosti.
Kraći dio izlaganja posvetit ćemo jednoj suvremenoj temi- razgraničenju semantike i pragmatike. Za slučaj tvrdnji i sudova prijedlog koji ćemo braniti je slijedeći: semantički sadržaj je čvrsta osnova, a pragmatički dodaci su obloga koja upotpunjava osnovu, i čini je upotrebljivom.
U izlaganju tako prezentiramo glavne ideje knjige u pripremi, „Rođenje pragmatike“, čiji rukopis upravo završavamo.

HR