CJI predavanje: izv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić, “Standardizacija hrvatske ortoepije – teorijska polazišta i izazovi prakse”

PREDAVANJE

izv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Standardizacija hrvatske ortoepije – teorijska polazišta i izazovi prakse

četvrtak, 6. lipnja 2019.

14:00 sati, predavaonica 104

Na pravogovornome planu hrvatskoga standardnog jezika odvija se sraz između propisane norme i praktične primjene (o kojem se prvi put progovara u drugoj polovici 20. stoljeća). Odstupanja uzusa u odnosu na normu (mjerena na istoj količini i uzorku teksta) ne samo da imaju visoku čestotnost nego su i sistemski oprečna. Zbog toga je spomenuta odstupanja moguće, s aspekta metodologije normiranja, ocijeniti znatnima, što je situacija u kojoj se postavlja i pitanje o potrebi restandardizacije toga dijela suvremenoga hrvatskoga standardnog jezika. U predavanju će se razmotriti teorijski pristupi koji su uzrok suvremenome stanju nesklada između norme i uzusa, upozorit će se na pojavu otvaranja kodifikacije prema uzusu i na metodološke izazove na koje se pritom nailazi. Predložit će se i metodologija istraživanja uzusnih neutralnih pravogovornih izbora, pri čemu će se razmotriti pitanja odabira ispitanika i sastavljanja reprezentativnog uzorka.

HR