Mikrokvalifikacije: Jezične tehnologije i digitalna obrada teksta

Mikrokvalifikacije: Jezične tehnologije i digitalna obrada teksta

Podržava: Projekt UNIRI CLASS – A1 Otvoreno personalizirano obrazovanje

“Empowering Language Technology Professionals Through Microqualifications!”

Sažetak projekta

U suvremenom digitalnom društvu obrada prirodnih jezika i teksta čini iznimno bitnu
sastavnicu svakodnevice. Suvremene jezične tehnologije omogućuju dohvaćanja golemih količina tekstova, stvaranje domenskih korpusa, računalno potpomognute obrade i analize, metode strojnog učenja i primjene umjetne inteligencije.
Razvoj jezičnih tehnologija već dugi niz godina temelji se na interdisciplinarnoj naravi
kolaboracije STEM i društveno-humanističkih područja. Međutim, na razini postojećih
obrazovnih programa Sveučilišta u Rijeci suvremena su jezična istraživanja fragmentirana na različitim sastavnicama i odsjecima.
Razvoj mikro-kvalifikacije (tzv. minors) Jezične tehnologije i digitalna obrada teksta kroz strukturirani program koji uključuje ponudu niza kolegija različitih sastavnica Sveučilišta u Rijeci i njihovih studijskih programa (Filozofski fakultet, Odjel za informatiku, Sveučilišni studij Logopedije), uz uključivanje vanjskih akademskih partnera i potporu strukovnih organizacija i subjekata iz realnog sektora omogućuje otvoreni personalizirani pristup oblikovanju znanja i razvijanju vještina usmjerenih na primjenu suvremenih metoda, alata i resursa za empirijsko proučavanje jezika i teksta.
Program se temelji na izbornosti ponuđenih kolegija, pri čemu student odabire kolegije s istaknutim kompetencijama koje želi razviti. Prikupljanjem ECTS-a kroz ponuđene kolegije (do 10 ECTS po mikrokvalifikaciji), student ostvaruje pravo na stjecanje mikrokvalifikacije Jezične tehnolgoije i digitialna obrada teksta.
Predmeti iz opisane mikrokvalifikacije omogućuju studentima stjecanja znanja i
kompetencija koje su im nužne za ravnopravno sudjelovanje na tržištu rada te povezivanje primarnih kompetencija stečenih na studiju sa suvremenim iskoracima u području obrade prirodnog jezika. Na ovaj način Sveučilište u Rijeci obrazuje stručnjake s jedinstvenim profilom kompetencija za kojima postoji velika potreba u suvremenoj znanosti i industriji.

Sadržaj mikro-kvalifikacije

Mikro-kvalifikacija Jezične tehnologije i digitalna obrada teksta objedinjuje obrazovne
sadržaje i/ili programe koji su trenutno fragmentirani na različitim sastavnicama kako bi se studentima Sveučilišta u Rijeci omogućio otvoreni personalizirani pristup oblikovanju znanja i razvijanju vještina iz sljedećih domena:

 • računalno potpomognuto prikupljanje tekstualnih izvora,
 • digitizacija i digitalizacija teksta, tekstualne (pisanepisane baštine)
 • digitalno mapiranje
 • digitalna / virtualna rekonstrukcija, prezervacija i prezentacija rukopisnoga teksta
 • 3D modeliranje rukopisa (manuscript 3D models) / teksta
 • optičko čitanje teksta
 • stvaranje baza znanja,
 • računalna obrada teksta (pisanoga i govorenoga),
 • računalno potpomognuta ekstrakcija informacija iz teksta
 • računalno potpomognuta analiza,
 • računalno potpomognuto označavanje i obogaćivanje tekstova
 • digitalna reprezentacija tekstova
 • multimodalna analiza teksta
 • pretvorba pisanoga teksta u govoreni tekst i govorenoga teksta u pisani tekst
 • stvaranje digitalnih asistenata (transakcijski i konverzacijski AI)
 • razvoj suvremene primjene digitalnih alata i tehnika obrade teksta,
 • računalno potpomognuto prevođenje, s posebnim naglaskom na međujezično i
 • unutarjezično audiovizualno prevođenje

Ponuđeni kolegiji

 • Alati i metode digitalne lingvistike (kolegij je postavljen kao online kolegij svim studentima Sveučilišta u Rijeci te studentima u dolaznoj mobilnosti i YUFE mreži) (Odsjek za kulturalne studije)
 • Umjetna inteligencija i komunikacija (Odsjek za kulturalne studije)
 • Programiranje za humanističke znanosti (Odsjek za kulturalne studije)
 • Organizacija znanja (izlučivanje znanja iz teksta, organizacija znanja u bazama podataka)(Odjel za informatiku)
 • Književnost u prijevodu i digitalna humanistika (Odsjeku za anglistiku)
 • Uvod u analizu i vizualizaciju teksta (analitika teksta i reprezentacija tekst analitike; kolegij će početi s izvođenjem na Odjelu za informatiku u ak. Godini 2022./2023., međutim bit će ponuđen kao online kolegij svim studentima Sveučilišta u Rijeci te studentima u dolaznoj mobilnosti i YUFE mreži; kolegij je dobio potporu za projekt „Razvoj online kolegija Uvod u analizu i vizualizaciju podataka“ u okviru programa „UNIRI CLASS” – programska linija A2 Digitalno građanstvo – inovacije u učenju i poučavanju za 2021. godinu (Odjel za informatiku)
 • Strojno-potpomognuto prevođenje (Katedra za translatologiju, Sveučilišni diplomski prevoditeljski studij)
 • Digitalna humanistika u književno znanstvenim istraživanjima (Odsjek za kroatistiku)

Program podrazumijeva razvoj novih kolegija na matičnim sastavnicama kojima se obogaćuje ponuda domenskog znanja:

 • Digitalna obrada govora za potrebe fonetskih istraživanja (Odsjek za kroatistiku)
 • Od pergamene do digitalnoga kodeksa (digitalna fragmentologija, digitalna paleografija / optičko čitanje rukopisa) (Odsjek za kroatistiku)
 • Virtualni arhivi i knjižnice

Matrica razvoja mikrokvalifikacija

Poveznica na službene dokumente

Cjeloživotno obrazovanje na UNIRI

Objave o projektu razvoja mikrokvalifikacije

Suradne institucije na projektu

 • Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
 • Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
 • Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci
 • Studij Logopedija, Sveučilište u Rijeci

Strukovne udruge i europski znanstveni konzorciji

 • Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (http://ihjj.hr/),
 • Odsjek za tehnologije znanja Instituta Jožef Stefan u Ljubljani (https://www.ijs.si/ijsw )
 • Hrvatski nacionalni konzorcij istraživačke infrastrukture CLARIN ERIC‑a
 • (https://www.clarin.hr/hr/)
 • Digitalna istraživačka infrastruktura za umjetnost i humanistiku u Republici Hrvatskoj
 • (http://dariah.hr/)
 • Icarus
 • ReLDI centar za jezičke podatke, Beograd (https://reldi.spur.uzh.ch)

Industrijski partneri

 • Ericsson Nikola Tesla d.d. – R&D, I&S

Akademski partneri

 • projekt UPSKILLS
 • diplomski program LINGUISTIC DATA SCIENCES, Sveučilište Eastern
 • Finland
 • diplomski program Digital Text Analysis, Sveučilište u Antwerpenu

Srodnost projekta

Projekt razvoja mikro-kvalifikacije komplementaran je programu Razvoj suvremenih
komunikacijskih tehnologija u komercijalnim aplikacijama i industriji
kojim se dodatno potiču studenti na praktičnu primjenu stečenih znanja jezičnih tehnologija i digitalne obrade teksta.

HR