Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)

Voditeljica: Tihana Kraš

U ovome petogodišnjem projektu, koji se financira u okviru Sedmoga okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (FP7) Europske unije, proučava se višejezičnost u Europi iz različitih perspektiva – jezične, kognitivne i društvene – na razini pojedinca, skupine i društva u cjelini. Projekt se bavi regionalnim/manjinskim jezicima i njihovim govornicima, nasljednim jezicima i govornicima, višejezičnim govornicima s komunikacijskim poremećajima te višejezičnim govornicima tipičnoga jezičnog razvoja različite dobi i razine znanja jezika. Krajnji je cilj projekta pridonijeti znanstveno utemeljenome pristupu višejezičnosti u odgoju, obrazovanju, zdravstvu i društvu općenito. Konzorcij projekta sastoji se od sedamnaest ustanova iz osam europskih zemalja (Ujedinjenoga Kraljevstva, Nizozemske, Njemačke, Francuske, Španjolske, Italije, Slovenije i Hrvatske), a koordinator je Sveučilište u Leidenu (Nizozemska). Projektni tim s Filozofskoga fakulteta u Rijeci, koji čine Ana Bratulić, dr. sc. Branka Drljača Margić, dr. sc. Tihana Kraš (voditeljica) i Siniša Smiljanić, istražuje uporabu talijanskoga kao manjinskoga jezika i stavove prema njemu u Rijeci i Istri, kognitivne prednosti višejezičnosti te utjecaj materinskoga jezika na krajnji stadij usvajanja drugoga jezika.

HR