Framing the Nation and Collective Identity in Croatia: Political Rituals and the Cultural Memory of Twentieth Century Traumas (FRAMNAT)

Research associate: Benedikt Perak

Framing the Nation and Collective Identity in Croatia: Political Rituals and the Cultural Memory of Twentieth Century Traumas (FRAMNAT) je četverogodišnji projekt financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost i koji uključuje dinamični tim mladih znanstvenika sa zajedinčkim ciljem razvoja inovativnih metodologija za istraživanje kulture sjećanja i kognitivne lingvističke analize. Projekt se odvija od lipnja 2014. do lipnja 2018.

Projekt će analizirati top-down i bottom-up strategije uokviravanja nacije i kolektivnih identiteta proučavanjem komemorativnih praksi nastalih nakon ratova u 20. stoljeću na prostoru Hrvatske. Iako će fokus biti na govoru političke elite (specifično predsjednika/ce države i predsjednika/ce vlade), istraživat će se govor političke oporbe, ali i drugih relevantnih društvenih faktora (religijske organizacije, antifašističke organizacije, veteranske organizacije i dr.) koji podupiru ili diskreditiraju službene narative. Takvi diskursi će biti analizirani na tri razine: top-down političkih elita, medijske reprezentacije i bottom-up reakcije hrvatskog društva.

www.framnat.eu

HR